Služby

Sales Effectiveness

Ačkoliv se celková ekonomika pomalu dostává opět do pohybu, některé společnosti zjišťují, že jejich aktivity běží stále na nízké otáčky a prodejní výsledky stagnují. Co tyto společnosti brzdí? Jsou to zastaralé obchodní strategie? Nebo nevhodné systémy odměňování, motivace a řízení výkonu pro obchodníky? Příchod nových hráčů na trh, kteří přebírají ty nejhodnotnější zákazníky? Nebo mají zákazníci stále vyšší požadavky? Problém je složitý a jednoznačná odpověď na tyto otázky neexistuje.

Naše služby jsou navrženy tak, aby klientům napomáhaly v dosahování měřitelných výsledků. Našim klientům jsme již asistovali v následujících oblastech:

 • Strategické plánování: Návrh prodejních strategií, Segmentace trhu a optimalizace prodejního procesu na základě business modelu společnosti
 • Organizace: Efektivní nastavení organizační struktury obchodní sítě v souladu s prodejními kanály společnosti
 • Motivace: Design systémů odměňování, motivace a řízení výkonu obchodníků včetně nastavení klíčových výkonových ukazatelů (KPI), Rozvoj klíčových kompetencí prodejního týmu
 • Podpora: Nastavení systému rozvoje a tréninku v oblasti obchodu, Zvýšení efektivity procesu náboru nových zaměstnanců, Zvýšení spokojenosti zákazníků a jejich loajality (vedoucí ke cross-sellingu a up-sellingu)

 

Naše služby v oblasti Sales Effectiveness zahrnují:

 • Zákaznická zkušenost („Customer experience“)
 • Zvyšování efektivity prodeje
 • Transformace obchodního oddělení / obchodní sítě
 • Optimalizace prodejního procesu a organizační struktury obchodní sítě
 • Nastavení systému rozvoje a tréninku v oblasti obchodu
 • Design systému odměňování, motivace a řízení výkonu obchodníků
 • ReveNew 

ReveNew

ReveNew je služba zaměřená na odvětví energetiky a vychází z uplatňování osvědčených postupů a zkušeností z vyspělých trhů s energiemi na nově vznikající trhy.

Nedávná liberalizace na energetických trzích ve střední Evropě je příčinou velkého tlaku na hlavní hráče na trhu. Počet společností, které prodávají plyn a elektrickou energii, se za posledních několik let zdvojnásobil a noví hráči na trhu cílí na nejhodnotnější klienty. V důsledku toho někteří lídři na trhu rychle ztrácejí svůj tržní podíl i zákazníky, přičemž v některých případech se jedná o propad až o 10% ročně. Navíc se očekává, že samotný trh se ve střednědobém výhledu nebude dále rozvíjet a možnosti dalšího růstu se zdají být omezené.

Společnost Deloitte pomáhá dodavatelům energií aktivně upravit své budoucí tržní postavení. S využitím zkušeností a know-how z rozvinutých energetických trhů jsme schopni urychlit zlepšení výkonosti v oblasti prodeje a zákaznických služeb.

 

Našim klientům jsme již asistovali v následujících oblastech:

 • Zvýšení schopnosti získávat nové zákazníky
 • Snížení průměrných nákladů na získání zákazníka
 • Zvýšení retence zákazníků
 • Zlepšení kanálového mixu při oslovování zákazníků
 • Nastartování změny kultury ve společnosti
 • Zapojení hlavních stakeholdrů
 • Implementace rozhodování na základě hodnoty a životního cyklu zákazníka, ne na základě výnosnosti