Služby

Talent management, řízení výkonu a odměňování

Ekonomický vývoj, globalizace, nové technologie a měnící se struktura pracovních sil včetně rostoucí diverzity a stárnutí populace ukazují, že tradiční univerzální přístup řízení talentů již nestačí. Zaměstnanci od svých podniků očekávají individuální přistup - na míru šité systémy odměňování, hodnocení i rozvoje. Zároveň je na trhu nedostatek zaměstnanců s klíčovými kompetencemi a znalostmi a od nových inovativních HR systémů odměňování, vzdělávání a řízení výkonnosti se očekává, že napomohou klíčové talenty přilákat a udržet. Vzhledem ke složitosti změn je pro mnohé společnosti problematické najít ten správný směr. A právě zde můžeme pomoci. Naše řešení orientované na talent management, řízení výkonu a odměňování pokrývá celý „životní“ cyklus zaměstnanců, od jejich identifikace a získávání, přes jejich rozvoj, řízení výkonnosti, odměňování a retenci až po zajištění, že Vaše strategie v oblasti řízení lidských zdrojů je v souladu s celkovou strategií Vaší společnosti.

Naše služby zaměřené na talent management, řízení výkonu a odměňování zahrnují:

  • Plánování pracovní síly
  • Systém odměňování a  benefitů
  • Řízení výkonnosti
  • Talentové strategie a mezigenerační talent management
  • Kariérní rozvoj, plánování nástupnictví a udržení zaměstnanců
  • Řízení kompetencí a znalostí (kompetenční modely)
  • Diverzita a zapojení
  • Inovativní řešení v oblasti vzdělávání
  • Sales Effectiveness

Kontakt

Pavel Šimák

Pavel Šimák

Ředitel

Pavel je ředitelem poradenství v oblasti lidského kapitálu a globálních center sdílených podnikových služeb ve společnosti Deloitte Česká republika. Má zkušenosti z mnoha oblastí spadajících do agendy... více