Služby

Talent management, řízení výkonu a odměňování

Ekonomický vývoj, globalizace, nové technologie a měnící se struktura pracovních sil včetně rostoucí diverzity a stárnutí populace ukazují, že tradiční univerzální přístup řízení talentů již nestačí. Zaměstnanci od svých podniků očekávají individuální přistup - na míru šité systémy odměňování, hodnocení i rozvoje. Zároveň je na trhu nedostatek zaměstnanců s klíčovými kompetencemi a znalostmi a od nových inovativních HR systémů odměňování, vzdělávání a řízení výkonnosti se očekává, že napomohou klíčové talenty přilákat a udržet. Vzhledem ke složitosti změn je pro mnohé společnosti problematické najít ten správný směr. A právě zde můžeme pomoci. Naše řešení orientované na talent management, řízení výkonu a odměňování pokrývá celý „životní“ cyklus zaměstnanců, od jejich identifikace a získávání, přes jejich rozvoj, řízení výkonnosti, odměňování a retenci až po zajištění, že Vaše strategie v oblasti řízení lidských zdrojů je v souladu s celkovou strategií Vaší společnosti.

Mezi naše služby patří:
  • Design struktury pracovních pozic
  • Strategické plánování pracovní síly
  • Systém odměňování a benefitů
  • Řízení výkonnosti
  • Talentové strategie a mezigenerační talent management
  • Kariérní rozvoj, plánování nástupnictví a udržení zaměstnanců

Kontakt

Ondřej Přerovský

Ondřej Přerovský

Senior manažer

Zkušený HR senior manažer s více než patnáctiletými zkušenostmi v oblasti lidských zdrojů – řízení a rozvoj organizace, nábor zaměstnanců a provoz sdílených služeb. Má zkušenosti s řízením lidí, proje... více