Služby

Technology adoption

Výborné zvládnutí technických záležitostí spojených s implementací nových technologií představují pouze polovinu úspěchu. Pro úspěch celé implementace je nutné, aby zaměstnanci odpovědní za jednotlivé oblasti aktivně prosazovali nové procesy a technologie. Jejich nezapojení či pasivita může vést k negativnímu ovlivnění výsledků společnosti i roky po ukončení implementace.

Naše zkušenosti ukazují, že nedostatek pozornosti věnované řízení změn (change managementu) může značně zkomplikovat úspěšné zavedení jakýchkoli technologických řešení. Ústředním bodem každého transformačního procesu se tedy stává řízení změn a efektivní komunikace.

 

Jak Vám můžeme pomoci?

Naši odborníci mají zkušenosti se zaváděním nových technologických řešení jako např. SAP, SuccessFactors, Salesforce.com, Oracle, Workday, či dalších.

Přístup Deloitte zahrnuje řízení změn, komunikaci a rovněž školení koncových uživatelů. Společně s klientem plánujeme konkrétní postup a činnosti, s ohledem na specifika prostředí každého klienta. Zaměřujeme se na zaměstnance a organizační záležitosti, které jsou spojené se zaváděním nových technologií.

 

Nabízíme podporu v řešení těchto zásadních otázek:

  • Sladění přístupu odpovědných zaměstnanců a vrcholového vedení. Viditelná, aktivní podpora a informované a angažované vedení i odpovědní zaměstnanci jsou zásadním prvkem v projektech zavádění nových technologií.
  • Plánování komunikace a její realizace. Komunikace ať už v podobě e-mailu, webových stránek, prezentací během schůzek či za pomoci sociálních médií, může být pro zavádění technologií klíčová.
  • Připravenost organizace. Je nevyhnutelné, aby klient porozuměl všem změnám spojených s projektem a věděl, jaký je jejich dopad na organizaci.
  • Školení koncových uživatelů. Žádný projekt nemůže být považován za úspěšný, pokud uživatelé neumí daný systém používat nebo si jej zcela neosvojí.
  • Organizační strategie. Nové systémy a procesy mohou změnit úlohu koncových uživatelů, nároky na jejich kompetence a také jejich výkonové ukazatele (KPI). V důsledku organizačních změn mohou taky vzniknout zcela nové interní skupiny, jako např. vzdělávací centra, centra sdílených služeb či nové nastavení vztahů podřízenosti a nadřízenosti.
  • Řízení změn (change management). Plynulý přechod na nové technologie vyžaduje nejenom pasivní povědomí jednotlivých odpovědných zaměstnanců, ale taky porozumění a přijetí nových rolí a aktivní zapojení do procesu změny.

Kontakt

Milan Kulhánek

Milan Kulhánek

Partner

Milan Kulhánek je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika zodpovědným za poradenství v oblasti provozních činností a strategie. Náplní jeho role je řídit očekávání klientů, r... více