Služby

Digitální HR technologie

Vyberte si své HR cloudové řešení

Ačkoli se technologie zlepšují exponenciální rychlostí a lidé si na ně rychle zvykají, organizace a předpisy, které je řídí, se jim dostatečně rychle přizpůsobit neumějí, a proto je třeba je digitalizovat. Poslední vývoj, kdy se základem řízení lidského kapitálu stalo cloudové řešení, nastavuje v inovativních společnostech nové standardy personalistiky.

Společnosti, které v oblasti cloudu úspěšně dosáhly prvního milníku, což je výběr cloudu, nyní řeší, jak zvýšit podíl automatizace procesů a jak do nového agilního a přizpůsobivého prostředí personalistiky začlenit umělou inteligenci. Digitální poradenské služby Deloitte v oblasti HR jsou navrženy tak, aby vás provedly celým procesem výběru cloudového řešení, speciálně upraveného pro vaše HR potřeby.

Cloudová řešení pro HR vám umožní:

  • Sdílet nápady, informace a požadavky rychleji než v minulosti
  • Používat kdykoli jakékoli zařízení, být kdekoli stále připojený a produktivní
  • Snadno a rychle najít odpověď na jakoukoli otázku
  • Mít přístup k samoobslužným nástrojům k uspokojení svých manažerských nebo zaměstnaneckých potřeb 

Ovládání digitálních nástrojů pro zlepšení zaměstnanecké zkušenosti

Digitální personalistika představuje aplikaci digitální DNA, HR přístupu, v jehož středu je zákazník, a pokročilých technologií v rámci provozního modelu HR, který má velký dopad a jehož cílem je optimalizovat HR a dosáhnout tak udržitelné organizační výkonnosti.

Jak v této digitální době postupujeme kupředu, propast mezi tím, co zažíváme jako spotřebitelé, se nadále rozšiřuje i na naše zaměstnanecké zkušenosti. Tuto propast musíme překlenout. Organizace s vysoce angažovanými zaměstnanci vykazují míru růstu výnosů za tři roky, která je 2,3krát vyšší než průměr. 

Využívání výhod digitálního HR k přizpůsobení se ekosystému pracovních sil

Digitální personalistika, která si všímá stávajícího globálního posunu k superpohotové organizaci se zaměřením na spolupráci mezi odděleními a konstantní infrastrukturou zapojení zaměstnanců, zlepšuje spolupráci a nasazení širokého spektra zainteresovaných stran, vlastníků podniků, developerů a odborníků na bezpečnost.

Zlepšování zaměstnaneckých zkušeností:

  • Společnosti v horním kvartilu zaměstnaneckých zkušeností jsou o 25% ziskovější než konkurence.
  • U angažovaných zaměstnanců je čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že zůstanou na svých pracovních pozicích.

 

Zvýšení agility a flexibility HR:

  • Častá zdokonalování zajišťují soulad s nejnovějšími trendy.
  • Díky intuitivním samoobsluhám je zaměstnanec schopen většinu svých dotazů a požadavků vyřešit bez kontaktu s HR.  

 

Zdroj: Digital HR & Employee Experience by Deloitte

Kontaktujte nás

Andrea Černá

Andrea Černá

Manažerka

Andrea má zkušenosti s velkými globálními i lokálními HR projekty. Ve své praxi se věnuje zejména oblasti řízení změny a komunikaci, ale také optimalizaci HR procesů. Zkušenosti má též s implementací ... více

Zuzana Kostiviarová

Zuzana Kostiviarová

Senior manažérka

Zuzana Kostiviarová vedie poradenstvo v oblasti riadenia ľudských zdrojov na Slovensku a v Českej republike. Svojim klientom pomáha aplikovať do praxe HR trendy a osvedčené postupy a pripraviť sa na b... více