Lidské zdroje

Úspěch každé společnosti dnes významně záleží na kvalitním řízení lidského kapitálu. Nejistota vyplývající ze současné ekonomické situace a obtížnost udržení konkurenceschopnosti v globální ekonomice kladou na společnosti vysoké nároky. Klíčem k úspěchu jsou motivovaní a kvalifikovaní zaměstnanci.