Perspektivy

2020 Directors’ Alert

Nový přístup k řízení a dohledu uprostřed digitální disrupce

Digitální transformace přináší nová strategická, etická, kulturní, reputační a reportingová rizika, rizika související s talenty a rizika chování, abychom jmenovali alespoň některá. S nimi přichází vlna nových příležitostí a výzev. Jak mohou řídící orgán a společnost, na kterou tento orgán dohlíží, zavádět nové postupy, aby využily jejich výhody a zmírnily rizika spojená s digitální disrupcí? To zjistíte v tomto vydání publikace Directors’ Alert.

Považujete tyto informace za užitečné?