Novinky

2nd Lockdown

Připravili jsme pro vás sérii užitečných live streamů, které stručně shrnují nejdůležitější vládní nařízení v reakci na koronavirou krizi a zároveň vám poslouží jako praktický rádce s jejich implementací ve vašem podnikání.

1. díl - Home Office

Práce z domova se stala v určité míře nutností pro většinu zaměstnavatelů. Máte správně nastavené její základní podmínky? Víte, jaké povinnosti mají zaměstnavatelé v souvislosti s home office? Kdy a jak můžete home office využít, když jsou zaměstnanci v karanténě nebo když jsou v izolaci? Na co si dát při využívání home office pozor?

2nd Lockdown - Home Office

2. díl - Elektronické podepisování

Jaké jsou možnosti podepisování, jaké výhody a nevýhody přinášejí různé způsoby podepisování a na co si kromě čistě právních aspektů případně dát pozor. Nejste si jistí, jak naložit s dokumentem opatřeným elektronickým podpisem, který Vám zaslal Váš obchodní partner? A jak je to se zahraničními dokumenty?

Podívej te se na záznam live streamu nebo si přečtěte článek na dReportu.

2nd Lockdown - Elektronické podepisování

3. díl - Renegociace nájmů

Tento live stream prakticky shrnuje nejdůležitější právní a ekonomické aspekty dle aktuálních nařízení a regulací. 

Podívej te se na jeho záznam nebo si přečtěte článek na dReportu.

2nd Lockdown – Renegociace nájmů

4. díl - Odpovědnost státu za škodu způsobenou krizovými opatřeními

Odpovídá stát za škodu? V jakém rozsahu? Jaké jsou limity jeho odpovědnosti? Jak nároky uplatnit? Co se změnilo oproti jarní krizi? Tento live stream vám poskytne detailní přehled o stávající právní úpravě týkající se uplatňování nároků na náhradu újmy (škody) vzniklé v souvislosti s přijatými  krizovými opatřeními státu zavedenými v době nouzového stavu. A to jak pro první, tak i druhou vlnu koronavirové pandemie. 

2nd Lockdown - Odpovědnost státu za škodu způsobenou krizovými opatřeními

5. díl - Digitální HR a doručování

Tradiční „papírový“ způsob komunikace se zaměstnanci se v době koronaviru stává nejen zastaralým a nepraktickým, ale často i nemožným. Víte, jaké úkony a dokumenty můžete se zaměstnanci vyřešit elektronicky? Jaké podmínky musí být splněny při doručování zaměstnancům a jaká rizika hrozí, pokud tyto podmínky splněny nebudou?

2nd Lockdown - Digitální HR a doručování

6. díl - Vliv pandemie na závazky ze smluv

Výskyt a pokračování pandemie bude mít zásadní dopady na oblast již uzavřených smluv. Pro řadu subjektů budou některé existující smlouvy nesplnitelné nebo krajně nevýhodné. V našem webcastu vám představíme konkrétní kroky, které lze učinit, a ukážeme si možná řešení, jak některé následky pandemie v oblasti práv a povinností vyplývajících ze smluv zmírnit.

2nd Lockdown - Vliv pandemie na závazky ze smluv

Považujete tyto informace za užitečné?