Článek

#LEMON_1

Legislativní Monitoring

Novinky k 14. 5. 2021

Při zkoumání návaznosti práva vkládaného do katastru nemovitostí na dosavadní zápisy je dle Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 279/2020 rozhodující stav zápisu v době podání návrh na vklad. To platí i tehdy, pokud následně došlo k opravě chybného zápisu.

Z oblasti práva nemovitostí je i rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 3583/2020, podle kterého dluhy související se správou domu a pozemku, přecházející na nabyvatele při převodu jednotky, nejsou právní vadou váznoucí na jednotce.

Z oblasti dědického práva potom pochází rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 1820/2020, podle kterého jsou za nového občanského zákoníku relevantní důvody pro vydědění i ty, které nastaly až po sepsání listiny o vydědění.

A nakonec poněkud kuriózní případ krádeže. Podle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 18/2021 jde o krádež i tehdy, jestliže se nepodaří zjistit vlastníka odcizené věci. V daném případě si pachatel odvezl jízdní kolo, které kolem půlnoci „našel“ opřené na ulici o zeď domu. Pachatel (marně) argumentoval tím, že se jednalo o věc opuštěnou ve smyslu § 1045 občanského zákoníku.

Považujete tyto informace za užitečné?