Novinky

#LEMON_2

Legislativní Monitoring

Novinky k 21. 5. 2021

První doporučované rozhodnutí se týká výkladu výrazu používaného ve specifickém odvětví (32 Cdo 3654/2020). Šlo konkrétně o oblast obchodování s informačními technologiemi a NS se zde vyhradil vůči výkladu termínu "uvolnění SW", které použil odvolacího soudu. Podle NS je totiž zásadní, aby se odvolací soud zabýval objektivními hledisky při posouzení významu specifického výrazu v tomto segmentu trhu. Důležitou roli také hraje role modelového obchodníka a úvaha o tom, jak by určitý projev vůle chápal.

Druhý zajímavý judikát je na téma zákonné povinnost připojit žadatele na síť (32 Cdo 3724/2020). NS zde hodnotil, zda žalovaná SŽDC měla zákonnou povinnost připojit na síť České dráhy (které o to požádaly) a tím naplnila liberační důvod pro závazek s žalobcem ČEZem, ze kterého jí plynula povinnost odebrat sjednaný objem el. energie. Soudy nižší instance se k této povinnosti přes námitky žalobce nevyjádřily a NS jim vyčetl, že nezjednaly ani dodatečně jasno ve skutkové (technické) stránce věci.

Pasivní věcná legitimace a nevypořádání námitek (32 Cdo 4295/2019) je obsahem posledního z vybraných judikátů. NS zdůrazňuje, že vzhledem k odlišným právním důsledkům je třeba přísně rozlišovat mezi skutkovou podstatou plnění bez právního důvodu a skutkovou podstatou plnění z neplatného právního úkonu. Odvolací soud kupní smlouvu mezi účastníky sporu shledal neplatnou s odkazem na § 49 OZ, které je ale z aplikace vyloučeno pro obchodní vztahy dle § 267 zákona 513/1991 Sb. Odvolací soud se dle NS nevypořádal s námitkami žalovaných a s otázkou pasivní věcné legitimace a tedy NS v této části rozsudek zrušil a vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Považujete tyto informace za užitečné?