Článek

#LEMON_5

Legislativní Monitoring

Novinky k 11. 6. 2021

Zásadním způsobem do dosavadní praxe zakládání společností zasáhl Nejvyšší soud rozsudkem sp. zn. 27 Cdo 3549/2020. Podle něj nelze ve stanovách vymezit předmět podnikání jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“; takové ustanovení je neurčité, a tudíž zdánlivé, a nelze na jeho základě předmět podnikání zapsat do obchodního rejstříku.

V návaznosti na přelomový nález Ústavního soudu dovodil i Nejvyšší soud (sp. zn. 20 Cdo 1846/2020), že ani po uzavření manželství, pokud se nejedná o dluh obou manželů a manželé mají dohodou oddělené jmění, nelze vést exekuci proti účtu manžela povinného. Takový přístup by byl nemorální a v rozporu s účelem manželství.

Zákoník práce pro doručování zaměstnanci poštou stanoví poměrně striktní požadavky, včetně obsahu poučení při neúspěšném doručování. V rozsudku sp. zn. 21 Cdo 314/2021 Nejvyšší soud koriguje formalismus těchto požadavků s tím, že i když nebyly některé rubriky v poučení vyplněny a poučení bylo předáno na dvou listinách, nic to nemění na tom, že zaměstnanec si musel být vědom, jak závažná listina mu bude doručována. Náhradní doručení tak bylo účinné.

Považujete tyto informace za užitečné?