Článek

#LEMON_8

Legislativní Monitoring

Novinky k 2. 7. 2021

Osobním příplatkem od zaměstnavatele poskytujícího mzdu se zabýval Nejvyšší soud (sp. zn. 21 Cdo 3485/2019. Na "osobní příplatek", který poskytl zaměstnavatel odměňující své zaměstnance mzdou, nelze hledět bez dalšího pod optikou § 131 zák. práce upravující poskytování osobního příplatku k platu. Správné posouzení věci tak závisí na vyřešení otázky, zda daný "osobní příplatek" představuje tzv. nárokovou složku mzdy pro kterou NS vrátil věc soudu prvního stupně.

NS dále posuzoval také výklad pracovněprávního jednání (sp. zn. 21 Cdo 620/2021). Soud konkrétně zkoumal, jakými pravidly se řídí výklad pracovněprávního jednání. V té souvislosti vrátil věc odvolacímu soudu, který dle něj nedostatečně odůvodnil svůj závěr. Posouzení se týkalo výpovědi na základě nejméně tří porušení pracovních povinností, které ovšem byly interpretovány pouze na základě písemného textu a nikoli projevu vůle zaměstnavatele.

Soudní dvůr EU zveřejnil rozsudek ve spojených věcech C 682/18 a C 683/18, v nichž posuzoval provoz platformy YouTube ve vztahu k zpřístupňování licencovaného obsahu veřejnosti. Rozsudek říká především, že provozovatelé platforem online sami neuskutečňují sdělování obsahů chráněných autorským právem, které uživatelé těchto platforem protiprávně zpřístupňují online, veřejnosti, ledaže by nad rámec pouhého zpřístupnění tito provozovatelé sami přispívali ke zpřístupnění takových obsahů.

Považujete tyto informace za užitečné?