Novinky

Advokátní kancelář Deloitte Legal spouští poradenství určené pro vedení právních oddělení firem

Cílem této nové celosvětové nabídky je pomoci právním oddělením firem nalézt nový směr do budoucna

AMSTERDAM, 10. leden 2018 - Společnost Deloitte Legal oznámila spuštění služby Legal Management Consulting (LMC), která je celosvětovou multidisciplinární nabídkou, jejímž úkolem je pomáhat podnikovým právníkům a celým interním právním oddělením firem nalézt směr v rychle se měnícím právním prostředí.

Prostřednictvím nové nabídky služeb LMC si advokátní kancelář Deloitte Legal i další oddělení společnosti Deloitte po celém světě kladou za cíl pomoci právním oddělením jednotlivých společností optimalizovat provozní model, jehož účelem je poskytování rychlejších, efektivnějších a více propojených služeb v rámci daného podniku. Služba LMC byla vyvinuta právníky, poradci společností a odborníky v oblasti sporů z různých oddělení společnosti Deloitte a je primárně určena právníkům. Tento přístup je založen na rozdílové analýze provozního modelu, unikátních doporučeních k právnímu provoznímu modelu a průběžném sledování rizikových trendů. Poradenské týmy společnosti Deloitte poskytující služby managementu právních oddělení firem se v počáteční fázi budou skládat z více než 100 odborníků, jak ze samotné kanceláře Deloitte Legal, tak z ostatních odvětví služeb společnosti Deloitte po celém světě.

„Firmy potřebují, aby jejich právní oddělení držela krok s jejich podnikatelskými potřebami a aby převzala vyšší odpovědnost s méně zdroji. Rostoucí složitost a nárůst požadavků ze strany firem je příčinou neúměrné zátěže, se kterou se interní právní oddělení ve firmách musí vyrovnávat,“ říká Piet Hein Meeter, globální ředitel Deloitte Legal. „Protože podniková právní oddělení čelí vyšší náročnosti regulatorního prostředí, rostoucímu objemu práce, rychlejšímu vývoji technologií i vyšším požadavkům samotných podniků, snaží se přetvářet modely svého fungování tak, aby si zajistily vyšší efektivitu provozu a aby svým společnostem přinášely zpětnou vyšší hodnotu.“

Nově vznikající funkce Chief Legal Operating Officer

V mnoha větších korporacích již vznikla nová pozice Chief Legal Operating Officer (CLOO). Tato nová vedoucí funkce se soustředí na provozní potřeby právních oddělení. Zároveň jsou často osoby s touto funkcí pověřovány řízením transformace provozních modelů právních oddělení.

Jak dále uvádí Piet Hein Meeter, „službou LMC se Deloitte Legal snaží CLOO a jejich pracovním týmům napomáhat v přípravě na dlouhodobější strategické potřeby podniků pomocí transformace tradičního modelu fungování právních oddělení, zvyšováním provozní efektivity a poskytováním zpětné udržitelné hodnoty pro podniky.“

Od firemních právníků se očekává větší aktivita v oblasti řízení rizik

Tradiční právní oddělení často fungují reaktivně, takže jejich činnost je v podstatě neustále urgentní a naléhavá. Služba LMC, která byla vyvinuta právníky pro právníky za pomoci odborníků na firemní poradenství, v sobě spojuje jak právní odbornost, tak kompetence v ostatních oborech zprostředkované ostatními odděleními společnosti Deloitte. Tento inovativní přístup tak propojuje přední odborníky v konkrétních oblastech s globálními znalostmi v jednotlivých odvětvích a zkušenostmi v oblasti inovací, metodik a technologií. Ve snaze pomáhat právním oddělením svých klientů zvolit ten správný směr a priority Deloitte Legal a její služba LMC umožňuje taktické nastavení priorit, které firmám napomáhá v řízení právních rizik a plnění příslušných předpisů. Zároveň jim také napomáhá v ochraně dobrého jména společnosti.

K základním součástem řízení rizik v podání Deloitte Legal a služby LMC patří horizontální zajištění přehledu a dohledu, jehož cílem je identifikace důležitých trendů a předvídání možného vývoje na základě dostupných vývojových dat. Hlavním výsledkem tohoto aktivního přístupu je však posun od tradičně reaktivního přístupu „hašení problémů“ k přednostnímu a včasnému řízení právních rizik, které vedení firem očekává.

Právní technologické inovace nejsou pouze pro právní firmy

Týmy Deloitte Legal poskytující službu LMC klientům pomohou vytvořit plány využívající inovativní právní technologické nástroje, které jsou schopny zlepšit kvalitu a ucelenost výstupů právních oddělení. Zároveň napomohou zefektivnit řízení pracovního toku daného právního oddělení a zpracování smluv.

„Interní právní oddělení někdy zastávají názor, že právní technologie nejsou určeny jim, ale pouze celým právním firmám. To však není pravdou. Společnost Deloitte uzpůsobila technologie potřebám klientů využívajících službu LMC. Tyto technologie sledují pracovní tok i dodržování termínů a obsahují také nástroje k řízení globálních rizik,“ říká Dan Lange, globální lídr Deloitte v oblasti daní a práva. „Investujeme ve velkém do talentů jak v rámci Deloitte Legal, tak ve zbytku sítě Deloitte, která disponuje zkušenými poradci v oblasti technologií, jednotlivých odvětví a podnikového řízení. Cílem je snaha podpořit interní právní oddělení firem vyrovnat se s probíhající transformací v tomto oboru.“

Považujete tyto informace za užitečné?