Novinky

Blíží se doba kontrolní

Víme, co se chystá.

Připravili jsme sériii webcastů a seminářů k daňovým kontrolám za účasti řečníků z našeho právního a daňového oddělení a soudce Nejvyššího správního soudu. Jste připraveni na daňovou kontrolu? Připojte se na naše webináře!

Následující akce

Odpočet na výzkum a vývoj: Jak správně uplatnit nárok na veřejnou podporu?

25. 11. 2021, 10:00

Správné uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje není pro společnosti leckdy jednoduchý úkol. Vyžaduje totiž kombinaci technických a daňových znalostí i dobrou orientaci v související administrativě. To je také důvodem, proč vznikají obavy na straně poplatníků z průběhu potenciální kontroly z finančního úřadu – u mnoha firem totiž dochází k neuznání odpočtu a zpětnému doměření daně. Odpočet lze však uplatňovat bezpečně – stačí se držet stanovených pravidel.

Více o obsahu semináře a registrační formulář

Zde

Jak zvládnout kontrolu inspekce práce?

2. 12. 2021, 10:00

V průběhu webcastu probereme, co zpravidla předchází inspekci práce a jak taková kontrola vůbec probíhá. Zaměříme se na to, jak se při takové kontrole důsledně bránit. Současně vás seznámíme s podstatou a důsledky jednoho z nejzávažnějších deliktů v pracovněprávní oblasti, kterým je nelegální zaměstnávání, a dále s právní úpravou nového deliktu spočívajícího v umožnění výkonu zastřeného agenturního zaměstnání. Tato i další témata prodiskutují v rámci webcastu naši specialisté.

Více o obsahu semináře a registrační formulář

Zde

Seminář se specialisty na daňové spory a soudcem Nejvyššího správního soudu

Termín doplníme

Daňová regulace má stále větší vliv na obchodní model, reputaci a udržitelný rozvoj firem. S ekonomickými dopady způsobenými pandemií a aktuálním stavem veřejných financí můžeme očekávat, že daňových kontrol a daňových sporů bude v následujících letech přibývat.

Již proběhlo

Zaměstnanecké benefity v hledáčku finančního úřadu

11. 11. 2021, 10:00

Vánoce a konec roku jsou za dveřmi, a to je pro zaměstnavatele ten správný čas zamyslet se nad daňovými otázkami spojenými s benefity pro zaměstnance. Jaká rizika poskytování benefitů obnáší? Jaký daňový přístup uplatnit? A co může zahrnovat případná kontrola ze strany úřadů a jak se na ni připravit? Na tyto a další otázky odpovíme v našem webináři!

Video a audio záznam z webináře

Zde

Záporný vlastní kapitál, jeho důsledky a možné způsoby řešení

26. 10. 2021, 10:00

Probereme, jak na daňovou uznatelnost úroků v případě, že Vaše společnost využívá skupinového financování. Zaměříme se na to, která zdaňovací období jsou vůči vaší společnosti stále otevřená pro daňovou kontrolu. Řekneme si co dělat v situaci, kdy je vaše společnost dlouhodobě ve ztrátě a potýká se se záporným vlastním kapitálem. Dozvíte se také, co je to hrozící úpadek. Tato i další témata prodiskutují v rámci webcastu naši specialisté.

Video a audio záznam z webináře

Zde

Připravte se na prokazování přeshraničních transakcí

21. 10. 2021, 10:00

Budeme se věnovat oblastem, které jsou v hledáčku daňové správy a budou intenzivně kontrolovány i v budoucnosti. Podělíme se s vámi o praktické zkušenosti v oblasti vnitropodnikových služeb, licenčních poplatků, úroků a dividend a nastíníme, jak vidíme trend daňových kontrol v těchto oblastech. A popíšeme, jak v praxi funguje výměna informací mezi daňovými správami a zavádění různých reportovacích povinností.

Video a audio záznam z webináře

Zde

Převodní ceny: vyšší riziko a vyšší pravděpodobnost daňových kontrol

14. 10. 2021, 10:00

Nastavení převodních cen u transakcí se spojenými osobami, včetně licenčních poplatků nebo poskytování manažerských služeb, jsou oblasti, na které se finanční správa nepochybně zaměří. Povinně vyplňované přehledy transakcí se spojenými osobami i mezinárodní výměna informací poskytují finanční správě množství informací, které často vedou k doměření daně. Jak se na kontroly připravit a nepřijít například o možnost čerpat investiční pobídky?

Video a audio záznam z webináře

Zde

Obezřetnost při využívání agenturních zaměstnanců se vyplácí

7. 10. 2021, 10:00

Víte, že poskytování pracovní síly může být zatíženo podvodem na DPH, a je tak často předmětem šetření ze strany správce daně?

Video a audio záznam z webináře

Zde

Jak se připravit na kontrolu čerpání příspěvků z programů Antivirus a COVID?

30. 9. 2021, 10:00

Kontroly čerpání příspěvků z programu Antivirus i ostatních programů podpory (COVID Nájemné, Ubytování atd.) jsou zahajovány stále častěji. Pokud jste některý z těchto příspěvků čerpali, je potřeba se na tyto kontroly připravit. A to i proto, že kontroly mohou být zahájeny v následujících 10 letech.

Video a audio záznam z webináře

Zde

Jak správně nastavit dodavatelsko-odběratelské vztahy z pohledu DPH a odpovědnosti managementu

23. 9. 2021, 10:00

Chcete se ujistit, že máte dodavatelsko-odběratelské vztahy z pohledu DPH nastavené správně a nehrozí vám riziko doměření DPH?

Video a audio záznam z webináře

Zde
Považujete tyto informace za užitečné?