Budoucnost regulace - sborník roku ke stažení

Perspektivy

Sborník o regulaci podníkání v Česku

V Deloitte radíme podnikatelům, jak být v souladu s platnou legislativou, jak inovovat a růst. Víme, co firmy potřebují, a uvědomujeme si, že regulace významně ovlivňuje podmínky pro rozvoj podnikání. Jako leader v poradenství proto podněcujeme celospolečenskou diskusi o kvalitě regulace, inspirujeme dobrou praxí a kultivujeme prostředí pro podnikání. 

Na pozitivních příkladech aktuální legislativy představujeme témata důležitá pro podnikání, o kterých pak vedeme diskusi s podnikateli i odbornou veřejností. O vybraných tématech necháváme hlasovat. Tím na ně upozorňujeme a vysvětlujeme je.

Děkujeme partnerům Zákona roku, členům Nominační rady a dalším spolupracovníkům za jejich podporu, bez které by naše ambice vést celospolečenskou debatu nemohla být naplněna. Rok po roce se nám společně daří formulovat a posilovat všeobecný názor, jak by podnikání mělo být regulováno. Pomáháme vytvářet společenský konsensus potřebný pro udržitelné podnikání, a tím odemykáme potenciál české společnosti.

V této publikaci vám přinášíme výběr inspirativních názorů a analýz o regulaci podnikání v Česku. O tom, jak regulaci vytváříme v roce 2019 a jak se bude měnit ve světle nových technologií, jak regulace může podporovat inovace a prosperitu a zároveň efektivně chránit další legitimní potřeby společnosti. O tom, jak využít a podporovat potenciál evropského společenství a jaká zlepšení může přinést sama česká společnost.

Přejeme vám inspirativní čtení a nám všem hodně zdaru!

Zákon roku - Budoucnost regulace
Považujete tyto informace za užitečné?