Nové nařízení EU – uhlíkové clo (CBAM)

Jsme tu pro vás, abyste se vyhnuli zbytečným rizikům a dodrželi nová pravidla spojená s uhlíkovým clem, včetně včasného podání zprávy CBAM

Blíží se nová regulace EU  v oblasti snižování emisí, jejímž cílem je zajistit firmám větší konkurenceschopnost. Kdy ke spuštění takzvaného Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dojde a v čem spočívá? Pomůžeme vám se na nová pravidla připravit a předejít tak riziku sankcí.

Co je CBAM a jak v praxi funguje?

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (“CBAM”) je nástrojem EU pro stanovení spravedlivé ceny za emise uhlíku vypouštěné při výrobě uhlíkově náročného zboží, které vstupuje do EU. V přechodném období regulace, od 1. října 2023 se budou na dovozce vztahovat nové administrativní a oznamovací povinnosti. Jakmile 1. ledna 2026 vstoupí v platnost trvalý systém, budou muset dovozci nakupovat tzv. certifikáty CBAM, a to v množství pokrývajícím emise vypuštěné při výrobě tohoto dováženého zboží ve třetích zemích.

Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám se splněním všech povinností, které CBAM přináší, poradíme.

S čím vám pomůžeme:

 • Identifikujeme, na které z vašich produktů a na které smluvní partnery ve vašem dodavatelském řetězci se CBAM bude vztahovat.
 • Pomůžeme s přípravou zprávy CBAM, včetně případné registrace do přechodného rejstříku CBAM.
 • Shrneme povinnosti, které se vás budou týkat v přechodném období a po plném zavedení CBAM, spolu s harmonogramem jejich plnění a rozborem případných sankcí.
 • Proškolíme Vás, abyste nové legislativě porozuměli a byli jste připraveni na jednotlivé fáze implementace uhlíkového cla.
 • Zjistíme, zda jsou vaši dodavatele připraveni na tuto regulaci a poskytování relevantních dat, které budete muset vykazovat v rámci zprávy CBAM. Navrhneme komunikační strategii pro získání těchto klíčových dat od dodavatelů.
 • Zajistíme pro vás spolehlivý monitoring všech legislativních změn v této oblasti. Aby vám nic zásadního neuteklo.
 • Poskytneme vám jakékoliv pro vás na míru připravené poradenství napříč jednotlivými odděleními.

Na jaké sektory se CBAM vztahuje?

 
 
 • Ocel, železo a vybrané výrobky z těchto materiálů  - například trubky, profily, plechy, sudy, barely, plechovky, šrouby, matice nebo zboží klasifikované jako ostatní výrobky ze železa nebo oceli, zařazené do celního kódu 7326.
 • Hliník a vybrané výrobky z hliníku - například trubky, profily, plechy, sudy, barely, plechovky a také zboží klasifikované jako ostatní výrobky z hliníku, zařazené do celního kódu 7616.
 • Cement - například hlinitanový cement, některé druhy portlandského cementu nebo také zboží zařazené jako jiné kaolinitické jíly a ostatní hydraulické cementy.
 • Hnojiva - například kyselina dusičná, amoniak, dusičnany draslíku, některá minerální nebo chemická hnojiva.
 • Vodík
 • Elektřina

 

Podívejte se na záznam webináře - Uhlíkové clo v praxi

Tým odborníků který vám se CBAM pomůže: