Článek

Zamezení nekalých obchodních praktik Evropskou komisí 

Společná pozice Evropské komise a dozorových orgánů směřuje vůči poskytovatelům služeb informačních společností (např. provozovatelé hostingových služeb, vyhledávačů, diskusních serverů), kteří působí v EU. Evropská komise a síť spolupracujících orgánů na ochranu spotřebitele požadují, „aby přijali konkrétní a účinná opatření k odstranění protiprávních marketingových kampaní ze svých webových stránek“. Poskytovatelé služeb informačních společností mají v souladu se směrnicí 2000/31/ES povinnost v okamžiku, kdy se dozví o nezákonné činnosti probíhající na jejich internetových stránkách, přijmout vhodná nápravná opatření, tj. zejména odstranit nezákonnou činnost nebo znemožnit přístup na tuto internetovou stránku.

Cílem je zamezit nezákonnému ovlivňování rozhodování spotřebitele při koupi výrobků uváděním nedoložených tvrzení ohledně způsobilosti výrobku zabránit nakažení COVID-19, příp. způsobilosti COVID-19 vyléčit, a používáním nátlakových metod prodeje (např. „rychle se prodávající zboží“), a dále zamezit prodeji výrobků za ceny, které mnohdy několikanásobně převyšují běžnou cenu výrobku.

Považujete tyto informace za užitečné?