Článek

Mediální výstupy

Hospodářské noviny IHNED.cz (24. dubna 2017)

Pořádali jsme s Hospodářskými novinami kulatý stůl na téma Kontrola obchodních partnerů. Vedle naší kolegyně Jiřiny Procházkové se zúčastnili Karel Šimka (soudce NSS), Martin Janeček (generální ředitel finanční správy) a Bohumil Volf (ředitel Bidfood).

Přečtěte si rozhovor s advokátkou Jiřinou Procházkovou.

Právní rádce (10. června 2016)

Zákon o státní službě: dobrý sluha, nebo špatný pán? Proč nezná výběrové řízení ve státní sféře poražených? Jaké nedostatky má nové služební hodnocení a co když se úřední šiml splaší?

Podíleli jsme se na konferenci o inovativních právních službách (2. června 2016)

Jen právní služby už nestačí. Klienti potřebují provázané poradenské služby a komplexní servis. S tímto mottem vystoupil Jan Spáčil, Managing Partner Ambruz & Dark Deloitte Legal, na konferenci Innovative Legal Services Forum 2016. Ve speciální příloze Ekonomu s názvem Inovativní právníci 2016 si přečtěte o naší roli v probíhající revoluci v právních službách a v profilech inovativních právníků Česka si nalistujte profil našeho partnera Tomáše Babáčka.

Stáhnout přílohu (PDF)

Lidové noviny (26. ledna 2016)

O pokutě se nemusíte dozvědět. Vaše práva – správní orgán je vždy povinen účastníka o jeho právech a povinnostech poučit a nechat ho se k porušení povinnosti vyjádřit. Nedostatek poučení může někdy vést až k nemožnosti uložení sankce.

Stáhnout článek (PDF)

Profit (18. ledna 2016)

Jak se obcházejí emise. Automobilky splňují emisní zkoušku, jež neodpovídá reálnému provozu. Využívají k tomu test, který má suplovat pro všechny stejné podmínky.  Od roku 2014 platí v EU emisní stupeň Euro 6 stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady ES 715/2007. Dosažení předepsaných hodnot emisí stanovených tímto nařízením bylo pro automobilky velkou výzvou.

E15 – příloha na téma Investiční strategie M&A a Private Equity (září 2015)

Od prvního akvizičního výkopu vede dlouhá právní cesta. Akviziční proces je z investorského pohledu komplexem celé řady odborných disciplín střetávajících se na jednom místě s jasným cílem: dokonale porozumět kupované firmě a adekvátně ji ohodnotit. Jedním z klíčových ujednání kupní smlouvy je úprava kupní ceny, zdůrazňuje Petr Suchý z kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal.

Stáhnout článek (PDF)

Týdeník Euro (7. dubna 2015)

Kotrmelce ve stavebnictví. Novela v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí bude mít pro stavebníky zásadní důsledky. Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nabyla účinnosti od dubna 2015. Reaguje zejména na dlouho diskutovanou účast veřejnosti v řízeních navazujících na proces posuzování vlivů na životní prostředí. Novela rovněž upravuje samotné procesy projektů podléhajících EIA.

Týdeník Euro (9. března 2015)

Manažeři s vyšším ručením. Ani rok po nabytí účinnosti zákona o obchodních korporací si šéfové firem nejsou vědomi, že nesou větší odpovědnost za svá rozhodnutí. Nová právní úprava zpřesňuje odpovědnost orgánů společností a jejich členů. Zavádí nové prvky a mezi nimi i zpřísnění povinností a možných dopadů pro členy orgánů, zejména v situaci, když společnosti hrozí úpadek nebo se do něj dostane.  Tuto situaci samozřejmě nikdy nelze vyloučit a orgány společností by neměly novou úpravu podceňovat.

Stáhnout článek (PDF)

Hospodářské noviny (1. října 2014)

Na lécích se víc šetřit nedá, možností je připojištění. Zdravotnictví potřebuje další zdroje financí, hlavně od pacientů. Úspory se nemají hledat jen v nákladech na léky, ale i na přístroje. Více se dočtete v redakční dvoustraně Hospodářských novin, jejíž součástí je i rozhovor s Filipem Vrubelem, který vede multidisciplinární farmaceutický tým v Ambruz & Dark Deloitte Legal. Můžete rovněž zhlédnout záznam diskuse, které se zúčastnili: Monika Horníková (GlaxoSmithKline), Josef Vymazal (Ministerstvo zdravotnictví), Milan Kvapil (FN Motol),  Jakub Dvořáček (Asociace inovativního farmaceutického průmyslu) a Filip Vrubel (Ambruz & Dark Deloitte Legal). Záznam diskuse je dostupný zde.

Stáhnout článek (PDF)

Považujete tyto informace za užitečné?