Novinky

Evropská komise hledá řešení regulace chemických látek, výrobků a odpadů

Jak bude vypadat budoucnost evropské regulace týkající se odpadu, chemických látek a výrobků? Právě na tuto otázku nyní hledá Evropská komise odpověď, přičemž vyjádřit se může skutečně každý.

Začátkem tohoto roku Evropská komise zveřejnila dlouho očekávaný Balíček oběhového hospodářství, kterého úkolem bylo „uzavřít cyklus“ života výrobků, tedy zvýšit jejích recyklaci a opětovné použití, a tím posunout evropské hospodářství k větší udržitelnosti, lepší ochraně životního prostředí a snížení závislosti na primárních zdrojích.

Jednou ze zásadních, byť mediálně tolik neřešenou oblastí je řešení otázek na pomezí právních předpisů tykajících se chemických látek, výrobků a odpadů. Tato oblast má zásadní vliv na úspěšný přechod k oběhovému hospodářství a bude mít dopad nejen na společnosti nakládající s odpadem, ale také na každého, kdo se podílí na výrobě či dovozu jakýchkoliv výrobků v Evropě.

Pro úspěšný přechod k recyklaci a opětovnému použití je totiž zásadní složení odpadů a druhotných surovin. Některé chemické látky původně obsaženy ve výrobcích brání opětovnému vstupu druhotných surovin do výroby. Tyto, tzv. „látky vzbuzující obavy“ vytvářejí bariéru, kterou bude dřív nebo později překonat. Komise v lednu tohoto roku identifikovala čtyři základní oblasti, které představují překážky bezpečnému využívání druhotných surovin.

Těmito čtyřmi oblastmi jsou absence informací o chemickém složení výrobků pro ty, kteří odpadní výrobky a druhotné suroviny zpracovávají; to, že odpadní výrobky často obsahují látky, které byly v mezidobí zakázané v nových výrobcích; pravidla pro určení stavu, kdy odpad přestává být odpadem nejsou v Evropské unii harmonizována, co znesnadňuje používání druhotných surovin napříč Evropou; a pravidla pro určení nebezpečnosti odpadu a chemických látek nejsou ve vzájemném souladu, co snižuje poptávku po druhotných surovinách. Komise ve svém sdělení nejen identifikuje tyto oblasti, ale také navrhuje možná řešení a své plány.

V současné době probíhá veřejná konzultace k této oblasti, po které bude Komise pokračovat v přípravě souvisejících legislativních a nelegislativních opatření. Pro kvalitu budoucí legislativy je zcela klíčové, aby si na její přípravě aktivně podílely zejména subjekty, které jí budou regulovány. Ty totiž nejlépe vědí, jaké problémy přináší praxe a jaká opatření je potřebné přijmout.

Vyjádřit se může do 29. října 2018 kdokoliv formou dotazníku, který najdete zde.

Považujete tyto informace za užitečné?