Článek

Přímé zahraniční investice v České republice

Česká republika od 1. dubna 2021 spustí systém prověřování zahraničních investic

Naše generace právníků zažívá nebývale náročnou dobu. Celosvětová pandemie má dopad na trhy v globálním měřítku, včetně trhu fúzí a akvizic. V důsledku těchto dnešních událostí prochází oblast fúzí a akvizic velmi rychlým vývojem nezaznamenaným za posledních dvacet let. Investoři usilují o větší ochranu proti celoplošným karanténním opatřením či narušení dodavatelských řetězců, ať už v rámci předakvizičních prověrek nebo transakční dokumentace, například úpravou dopadů podstatných negativních změn na transakci či nastavení earn-out mechanizmů, a z velké části dochází i k přehodnocování dalších standardních smluvních ujednání.

Orgány státní správy usilují o ochranu strategických dodávek a služeb na regulatorní úrovni. Pro zahraniční investice do klíčových či strategických odvětví platí nová právní regulace.

Náš středoevropský tým advokátů pomáhá zahraničním investorům zorientovat se v nově přijatých právních předpisech v oblasti zahraničních investic do strategických odvětví v různých středoevropských zemích a připravil materiál mapující aktuální legislativní vývoj. Pro české prostředí je k dispozici česká mutace zaměřená na národní legislativu.

Naši experti v jednotlivých zemích jsou připraveni s našimi klienty konzultovat další vývoj legislativy a jeho dopady na jejich strategické úvahy a pomoci i při řešení právní agendy investic do strategických odvětví.

Považujete tyto informace za užitečné?