Perspektivy

Nařízení GDPR: Šest měsíců po jeho implementaci 

Perspektivy z praxe  

Nové nařízení o ochraně osobních údajů bylo na konci roku 2018 v účinnosti přesně šest měsíců. Nařízení o ochraně osobních údajů (často označované jako „nařízení GDPR“) je bezpochyby jednou z nejvýznamnějších výzev v oblasti souladu s právními předpisy, jimž společnosti v poslední době čelí.

Zavedení a aplikace nové legislativy rozhodně představovala zkoušku pro celý trh Evropské unie. Abychom vám přiblížili změny a problémy, s nimiž se v současné době potýkají sousední země, připravili jsme zprávu popisující hlavní problémy, osvědčené postupy, iniciativy v rámci jednotlivých sektorů, lokální regulace a přístupy regionálních úřadů zabývajících se ochranou dat.

Naše zpráva obsahuje názory odborníků společnosti Deloitte ve střední Evropě (z Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Litvy, Lotyšska, České republiky, Chorvatska a Slovinska), přičemž vychází z tržních poznatků a zkušeností získaných během řady projektů týkajících se nařízení GDPR. 

Věříme, že si zprávu přečtete s potěšením a že pro vás bude zajímavá i přínosná.

The GDPR: Six Months After Implementation
Považujete tyto informace za užitečné?