Pharma innovation

Článek

Inovace v oblasti farmaceutického průmyslu ve třech studiích

Díky zkušenostem s poskytováním právního poradenství farmaceutickým společnostem víme, že odvětví farmaceutického průmyslu je jedním z nejvíce inovativních a dynamicky se rozvíjejících trhů. Naše výzkumné analytické centrum Deloitte ve Velké Británii se intenzivně věnuje monitoringu světových trendů v oblasti sciences a healthcare. Nejnovější poznatky z oblasti farmaceutického průmyslu jsme shrnuli ve třech studiích.

Studie A bold future for life sciences regulation – Predictions má za cíl zmapovat a definovat regulatorní trendy, díky kterým může být regulace budoucnosti účinná a může podporovat růst farmaceutického odvětví namísto, aby mu v rozvoji bránila.

A bold future for life sciences regulation

Navazující studie Patient acccess to innovative medicines in Europe – A collaborative value based approach analyzuje v České republice aktuální téma vstupu vysoce inovativních léčivých přípravků na trh, do systému úhrad a jejich dostupnosti pro pacienty.

Patient acccess to innovative medicines in Europe

Poslední analýza Unlocking R&D productivity – measuring the return from pharmaceutical innovation 2018 podává ekonomický pohled na dlouhodobě klesající návratnost investic souvisejících s vývojem léčiv a možné cesty, jak situaci čelit.

Unlocking R&D productivity
Považujete tyto informace za užitečné?