Článek

Lawyer Focus: Ondřej Chovanec

Díky spolupráci s odborníky z různých oblastí se na věci nedívám pouze zúženou právní optikou

Ondřej Chovanec pracuje v Deloitte Legal již tři a půl roku. V současné době pracuje na pozici Managing Associate v týmu pro právo obchodních společností. V jakých oblastech svým klientům radí? A co ho na jeho práci nejvíce baví?

Ondřej se v rámci svého týmu stará o to, aby klienti každý rok splnili veškeré zákonné a regulatorní požadavky. „V případě zahraničních klientů často dohlížím na počáteční nastavení jejich subjektů a potom se průběžně věnuji záležitostem souvisejícím s jejich fungováním,“ nastiňuje svou pracovní náplň Ondra. Co to konkrétně znamená? Klientům pomáhá se změnami ve způsobu vedení firmy, s rozdělením zisku, změnami interních předpisů a dalšími každodenními potřebami, což zahrnuje i řadu práce v oblasti smluv.

Když se koníček prolíná s prací

Auta, to je Ondrova vášeň, a tak není divu, že i práce pro klienty z automobilového průmyslu ho velice baví. Díky zázemí Deloitte pomáhá předním výrobcům automobilů i jejich dodavatelům s nastavováním velmi specifických smluv mezi jednotlivými společnostmi. „Většina automobilek navíc spadá pod větší skupiny a české dceřiné společnosti často obchodují s ostatními subjekty ve skupině. Proto je potřeba správně nastavit smlouvy o převodních cenách, což může být často poměrně komplikovaná záležitost,“ vysvětluje Ondřej.

Chytrá řešení (nejen) pro aktuální legislativní změny

Komplikovaná může být pro lecjakou firmu také neustále se měnící legislativa, a teď již nemluvíme pouze o automobilovém průmyslu. Deloitte Legal nabízí řadu řešení a produktů, které mohou společnostem usnadnit implementaci nových předpisů, jež vstoupí v příštím roce v platnost. Jedním z takových produktů je například řešení pro nový legislativní požadavek upravující otázku skutečných konečných majitelů, stejně jako řešení pro rozsáhlou novelizaci českého zákona o obchodních korporacích, která bude účinná od 1. ledna 2021.  „Tuto novelizaci je dobré brát v potaz, protože s sebou nese řadu technických změn, které by měly být zohledněny v interních předpisech firem. V případě úpadku bude také mnohem méně kryto vedení společnosti,“ upozorňuje Ondřej.

Nedá se vyloučit, že v období po pandemii, kdy skutečně může nastat vlna úpadků a insolvencí, budou tyto tvrdé předpisy ve vztahu k vedením společností hrát svou roli. Co by tedy vedoucí pracovníci firem měli dělat, aby zajistili, že se příští rok nenaplní ten nejhorší scénář? „Řekl bych, že tím vůbec prvním a nejjednodušším krokem je ozvat se mi, abychom se na to společně podívali,“ radí Ondra.

Úzká spolupráce všech oddělení, to je Deloitte

Na práci v Deloitte Legal si Ondra nejvíce cení toho, že může pracovat s talentovanými lidmi, kteří jsou odborníky na různé oblasti – tedy nejen s právníky, ale i daňovými poradci, účetními nebo konzultanty. „Díky tomu mám možnost udělat si ucelený obrázek o tom, co naši klienti skutečně potřebují,
a nedívám se tak na věci pouze zúženou právní optikou,“ uzavírá.

Považujete tyto informace za užitečné?