Zákon roku 2017

Článek

Naši advokáti k nominacím na Zákon roku 2017

Publikovali jsme sérii komentářů ke stavu legislativy pro podnikání v Česku

Projektem Zákon roku hledáme právní předpisy, které pozitivně ovlivňují současné české podnikatelské prostředí.

Legislativní řez k urychlení výstavby (novela stavebního zákona)

Před necelým měsícem jsem mluvil s jedním známým ze stavebního úřadu o poslední novele stavebního zákona. Konkrétně o společných územních a stavebních řízeních, díky nimž lze společně umístit a povolit nejen jednotlivé stavby, ale i soubory staveb, tedy různé průmyslové či jiné areály.

Bavili jsme se, jak se jim "do toho nechce" a nerozumí ani tomu, komu změna zákona prospěje. V některých krajích prý dokonce vznikají metodiky, kde je doporučeno stavebníkovi společné řízení rozmluvit. To mě pobavilo, ale zároveň zarazilo.

Přečtěte si celý článek 'Vést, či nevést společné řízení? O to tu běží' publikovaný v Hospodářských novinách.

Efektivnější soudní řízení (novela občanského soudního řádu)

Loni v listopadu byl představen věcný záměr nového civilního soudního řádu, který by měl zcela nahradit současný zákon. Je založen na myšlence, že současný stav občanského soudního řádu je natolik tristní, že jeho oprava formou novelizace již není možná. Jako důvody se uvádí zejména to, že současný soudní řád zcela postrádá jakoukoliv jednotící koncepci, což je důsledek jednak jeho původního a dnes již nepoužitelného hodnotového založení (rok výroby 1963), jednak jeho překotných novelizací po sametové revoluci. Těch novelizací přitom bylo již 155, tedy v průměru více než pět za rok.

Přečtěte si celý článek 'Jak opravit neopravitelné' publikovaný v Hospodářských novinách.

Podnikání regulovat uvážlivěji (nález Ústavního soudu k EET)

Nález Ústavního soudu, jímž došlo ke zrušení některých ustanovení zákona o evidenci tržeb, reaguje na situaci, kdy se teoretické představy zákonodárce a praktické fungování některých mechanismů v tržním prostředí 21. století míjejí o světelné roky.

Soud nepřehlédl, že obavy z takového stavu vyjádřil i sám navrhovatel v důvodové zprávě k zákonu, a s poukazem na následné nesystémové "hašení požárů" cestou udělování výjimek nařízením vlády se připojil k hlasu té části podnikatelů, která opakovaně poukazovala na propast zející mezi paragrafy a životní realitou.

Přečtěte si celý článek 'Kdy je čas odložit bič a nabídnout cukr' publikovaný v Hospodářských novinách.

Hana Erbsová
Hana Erbsová, Advokátka

Daňové předpisy reflektující realitu podnikání (novela zákona o daních z příjmů)

Mezi podnikateli panovalo dlouho přesvědčení, že vést soudní spory se nevyplácí, zvlášť pokud se soudíte s finančním úřadem. V poslední době se tento názor mění a judikatura správních soudů potvrzuje, že to skutečně smysl má. Časová náročnost soudního řízení může být ubíjející, podnikatelé ale nalézají sebedůvěru přihlásit se o svá práva a rozporovat rozhodnutí o stanovení daně, které je podle jejich názoru nesprávné.

Přečtěte si celý článek 'Soudit se kvůli daním má konečně smysl' publikovaný v Hospodářských novinách.

Jiřina Procházková
Jiřina Procházková, Advokátka

Regulace podněcující inovaci na finančním trhu (zákon o platebním styku implementující PSD2)

Nestává se často, že by Česká republika byla premiantem ve včasnosti přijímání evropských předpisů. Světlou výjimkou je úprava platebních služeb. Česká republika splnila svůj závazek implementovat evropskou směrnici o platebních službách (takzvanou PSD2) včas, a zákonodárce tak umožnil i včasné přijetí prováděcích vyhlášek. Existence zákona je nezbytná pro to, aby se české firmy mohly ucházet o licenci k poskytování platebních služeb u České národní banky a soutěžit tak nejen na českém, ale i na evropském trhu.

Přečtěte si celý článek 'Být premiantem se vyplácí' publikovaný v Hospodářských novinách.

Považujete tyto informace za užitečné?