Novinky

Nové povinnosti pro online platformy

Nové povinnosti pro online platformy vyjdou v platnost již 12. července 2020.

Již brzy vstoupí v účinnost Nařízení EU č. 2019/1150, které míří na internetové vyhledávače a poskytovatele online zprostředkovatelských služeb. Tedy na ty, kdo umožňují zprostředkování nabídky služeb a zboží od podnikatelů ke spotřebitelům. Nové povinnosti míří na ochranu nikoliv spotřebitelů, ale právě obchodníků, kteří online zprostředkovatelské služby využívají, a kteří se budou moci na základě nařízení dovolávat svých nových práv.

Na koho regulace dopadá? Kde se nařízení uplatní? Jaké jsou nové povinnosti a možné následky? Jste na změny připraveni? Zabezpečte soulad vašeho podnikání s novým nařízením. 

Nové povinnosti pro online platformy
Považujete tyto informace za užitečné?