Novinky

Pracovní snídaně k připravovaným změnám v regulaci farmaceutického průmyslu

V současné době připravuje Ministerstvo zdravotnictví zásadní změny v oblastech cenové regulace a regulace distribuce léčivých přípravků. Jelikož Deloitte drží s těmito změnami krok, uspořádal pro klienty pracovní snídani, které se zúčastnili zástupci Ministerstva zdravotnictví a Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Dne 19. října 2018 proběhla v pražském sídle společnosti Deloitte Business Breakfast na téma „Aktuální trendy v oblasti cenové regulace a distribuce“. Pracovní snídaně se kromě expertů z řad farmaceutických společností a distributorů léčivých přípravků zúčastnili také zástupci Ministerstva zdravotnictví a Všeobecné zdravotní pojišťovny, kteří blíže nastínili očekávané změny v legislativě.

V prvé řadě se jedná o nový cenový předpis Ministerstva zdravotnictví, upravující cenovou regulaci hrazených léčivých přípravků, který by měl být vydán ještě před koncem tohoto roku. Cenový předpis by měl zejména odstranit nejasnosti související s některými definicemi, zejména definicí ceny původce jako základu pro výpočet maximální obchodní přirážky, upravit některá pravidla určení maximální obchodní přirážky a přiblížit cenový předpis v praxi převažujícímu nastavení distribučních modelů.

Hosté se věnovali také aktuálnímu tématu zajištění dostupnosti léčivých přípravků pro české pacienty. Nejpozději v průběhu roku 2019 zamýšlí Ministerstvo zdravotnictví zavést tzv. emergentní systém distribuce léčiv. Pokud lékárna nebude schopna získat léčivo z běžné distribuční sítě, bude mít možnost si jej objednat přímo od výrobce prostřednictvím emergentního systému, a ten bude povinen tento lék lékárně do dvou pracovních dnů dodat. Ministerstvo zdravotnictví se inspirovalo na Slovensku, kde emergentní systém již funguje.

Přednášející dále představili vizi intenzivnější spolupráce Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a farmaceutických společností, která by měla přispět zejména k rychlejšímu zavádění inovativních léčiv a lékařských postupů do běžné klinické praxe.

Za Deloitte na pracovní snídani vystoupili Marek Fořt a Tereza Davidová s příspěvkem k současným výzvám ve farmaceutickém průmyslu z pohledu právní a daňové regulace, a to nejen v souvislosti s připravovanou legislativou, ale také například s blížícím se brexitem.

V případě zájmu o více informací, nás neváhejte kontaktovat.