PSD2

Článek

Příležitost s názvem PSD 2

Payment Services Directive

Implementace směrnic EU vztahujících se k platebním službám do každodenní bankovní praxe bývala doposud záležitostí především zajištění povinného souladu s těmito předpisy. Nová revidovaná směrnice o platebních službách PSD 2 však přináší bankám a třetím stranám i významnou obchodní příležitost. Dovolte nám, abychom Vám PSD 2 představili.

Nová směrnice EU o platebních službách (PSD 2), plně nahrazující předcházející směrnici o platebních službách, by měla být členskými státy implementována s účinností od 13. ledna 2018.

Podnětem stojícím za vytvořením PSD 2 bylo jednak zajištění silnější ochrany spotřebitele, zejména pak ale posílení konkurenčního prostředí a usnadnění zavádění inovací v sektoru finančních služeb.

PSD 2 především otevírá trh novým hráčům – třetím stranám (TPP) – a to prostřednictvím dvou zcela nových služeb:

  • služba nepřímého udělení platebního příkazu (Payment Initation Service) – 3. strana (PISP) umožní klientům iniciovat online platbu z jejich bankovního účtu bez přímého přístupu k jejich přímému bankovnímu kanálu, typicky internetovému bankovnictví a
  • služba informování o platebním účtu (Account Information Service) – 3. strana (AISP) poskytne klientům konsolidovaný přehled jejich bankovních účtů vedených u různých bank.

PSD 2 současně ukládá bankám, aby třetím stranám zpřístupnily data svých klientů prostřednictvím tzv. API (Application Programming Interface). Tato povinnost znamená pro banky, které se rozhodnout být pouze v základním souladu s požadavky PSD 2, že se stanou pouhým pasivním prostředníkem při poskytování těchto nových služeb.
Naopak banky, které se rozhodnou nové právní úpravy aktivně využít a zváží možnost poskytovat svým klientům jednu, nebo obě z výše uvedených platebních služeb, budou moci klientům nabídnout nové multibankovní služby s přidanou hodnotou, a upevnit či posílit tak svoji tržní pozici.

Studie 'Otevřené bankovnictví a PSD2'
Platební služby PSD2 v praxi
Platební služby PSD2 v praxi

Detailní technické parametry PSD 2, zejména principy silného ověření klienta (SCA) a bezpečné komunikace mezi třetími stranami a bankou přes API, jsou upraveny v rámci regulatorních technických standardů (RTS) vypracovaných Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA). Tyto RTS budou účinné 18 měsíců po jejich přijetí Evropskou komisí. V současné době však není přesné datum jejich účinnosti známo, neboť se opozdil termín jejich přípravy (nejbližší předpokládané datum jejich účinnosti je listopad 2018).

Průběh implementace

image
Byl pro Vás tento článek přínosný?

Související články