PSD2

Článek

Příležitost s názvem PSD 2

Payment Services Directive

Implementace směrnic EU vztahujících se k platebním službám do každodenní bankovní praxe bývala doposud záležitostí především zajištění povinného souladu s těmito předpisy. Nová revidovaná směrnice o platebních službách PSD 2 však přináší bankám a třetím stranám i významnou obchodní příležitost. Dovolte nám, abychom Vám PSD 2 představili.

Nová směrnice EU o platebních službách (PSD 2), plně nahrazující předcházející směrnici PSD, se stala ve většině evropských zemí včetně České republiky účinnou dne 13. ledna 2018.

Podnětem stojícím za vytvořením PSD 2 bylo jednak zajištění silnější ochrany spotřebitele, zejména pak ale posílení konkurenčního prostředí a usnadnění zavádění inovací v sektoru finančních služeb.

PSD 2 především otevírá trh novým hráčům – třetím stranám (TPP) – a to prostřednictvím dvou zcela nových služeb:

  • služba nepřímého udělení platebního příkazu (Payment Initation Service) – 3. strana (PISP) umožní klientům iniciovat online platbu z jejich bankovního účtu bez přímého přístupu k jejich přímému bankovnímu kanálu, typicky internetovému bankovnictví a
  • služba informování o platebním účtu (Account Information Service) – 3. strana (AISP) poskytne klientům konsolidovaný přehled jejich bankovních účtů vedených u různých bank.

PSD 2 současně ukládá bankám, aby třetím stranám zpřístupnily data svých klientů prostřednictvím tzv. API (Application Programming Interface). Tato povinnost znamená pro banky, které se rozhodnout být pouze v základním souladu s požadavky PSD 2, že se stanou pouhým pasivním prostředníkem při poskytování těchto nových služeb.
Naopak banky, které se rozhodnou nové právní úpravy aktivně využít a zváží možnost poskytovat svým klientům jednu, nebo obě z výše uvedených platebních služeb, budou moci klientům nabídnout nové multibankovní služby s přidanou hodnotou, a upevnit či posílit tak svoji tržní pozici.

Studie 'Otevřené bankovnictví a PSD2'
Platební služby PSD2 v praxi
Platební služby PSD2 v praxi

Detailní technické parametry PSD 2, zejména principy silného ověření klienta (SCA) a bezpečné komunikace mezi třetími stranami a bankou přes API, jsou upraveny v rámci regulatorních technických standardů (RTS) vypracovaných Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA). Tyto RTS se stanou účinnými 18 měsíců od jejich přijetí Evropskou komisí, konkrétně k datu 14. září 2019.

Stáhněte si:

Nabídka služeb Deloitte k PSD2

Průběh implementace

image
Považujete tyto informace za užitečné?