Novinky

Deloitte Legal jmenoval Rona Givena do pozice CE Senior Legal Counsel pro 19 zemí

Deloitte Legal jmenoval Rona Givena do funkce CE Senior Legal Counsel pro 19 zemí regionu střední a východní Evropy. Tento krok odráží setrvalou důvěru společnosti v ekonomický význam a sílu tohoto regionu, víru v jeho budoucnost a odhodlání společnosti poskytovat co nejlepší služby rostoucímu množství místních a mezinárodních společností v regionu, jež přilákala jedinečně provázaná nabídka služeb společnosti Deloitte

Ron Given se bude zaměřovat na zdokonalování a posilování struktury a spolupráce v rámci našich právních služeb v zemích střední a východní Evropy tak, aby bylo možné naplno využít potenciál našich regionálních týmů a zvýšit viditelnost naší advokátní kanceláře, jež bude první volbou klientů a talentů v regionu.

Již nyní jsme největší právní firma v regionu střední Evropy co do počtu zaměstnanců a počtu zemí, kde poskytujeme své služby, což je pro klienty jasná výhoda, ale v žádném případě nemáme v úmyslu zastavit se na tomto bodě,“ poznamenal Jan Spáčil z pražské pobočky společnosti Deloitte, lídr Deloitte Legal pro region střední Evropy. „Myslíme si, že větší zaměření na naše výjimečné regionální schopnosti zvýší hodnotu, kterou přinášíme klientům společnosti Deloitte, a posune nás dále na pozici právní firmy, jež bude v regionu střední Evropy první volbou.

Deloitte Legal CE je jednou z největších advokátních kanceláří v regionu a poskytuje komplexní služby v mnoha oblastech obchodního práva. V posledních letech společnost průběžně rozšiřovala svůj tým a najímala právní poradce a advokáty specializující se na různé oblasti práva. V roce 2019 společnost Deloitte Legal významně rostla napříč celou střední Evropou a upevnila svou pozici významného hráče na trhu právních služeb v mnoha zemích regionu. Naším cílem je lépe využít potenciál našeho regionálního zaměření a spolupráce a nadále zlepšovat profil naší advokátní kanceláře tak, aby se stala první volbou v regionu.

Ron Given přichází do Deloitte Legal z vídeňské advokátní kanceláře Wolf Theiss, kde strávil více než deset let jako právník zaměřující se na obchodní právo v celém regionu střední Evropy a řídil kanceláře v Záhřebu, Praze, Kyjevě a Varšavě. Většinu roku 2019 strávil v Chicagu jako zástupce firmy Wolf Theiss v USA. Před svým působením ve firmě Wolf Theiss zastával pozici hlavního firemního poradce ve společnosti Argo Group, kótované mezinárodní pojišťovací holdingové společnosti se sídlem na Bermudách. Má rovněž 30leté zkušenosti jako korporátní a bankovní partner ve společnosti Mayer Brown, kde se soustředil na oblast Evropy a Asie a záležitosti související s rozvojem technologií.

Ze své nové role mám velikou radost,“ řekl Ron Given. „Deloitte Legal už nyní v tomto regionu představuje fenomenální úspěch. Jeho více než 400 právníků řeší v regionu střední Evropy významné a komplexní záležitosti náročných místních i mezinárodních klientů. Tento úspěch samozřejmě pramení z tvrdé práce vynikajících právníků a pozitivní kultury založené na spolupráci, kterou nám mnoho jiných právních firem závidí, byl však rovněž umocněn technologickou vyspělostí a širokou škálou služeb, kterou může nabídnout pouze firma, jako je Deloitte. Právě tato atraktivní nabídka služeb klientům je to, co na mě zapůsobilo a co mě lákalo. Těším se, že budu moci tento skvělý tým vést k dalším úspěchům.

Ron Given má za sebou významnou řadu úspěšných projektů na mnoha trzích, které jsou v našem regionu nejdůležitější, včetně Polska. Skutečnost, že se připojil k týmu společnosti Deloitte, posiluje naši stávající pozici a rozvojový potenciál ve všech oblastech, ve kterých poskytujeme služby. Jeho znalost regionu mu umožní využít příležitostí, což přinese výhody všem ve společnosti Deloitte i našim klientům,“ řekl Krzysztof Moczulski z varšavské pobočky společnosti Deloitte, lídr oddělení Tax & Legal pro střední Evropu.

Považujete tyto informace za užitečné?