Automobilový a letecký průmysl

Služby

Automobilový a letecký průmysl

Náš tým pomáhá společnostem v oblasti automobilového a leteckého průmyslu, včetně výrobců originálního vybavení, dodavatelů, prodejců nebo poskytovatelů spedičních, logistických, poprodejních a finančních služeb. Kombinujeme své znalosti a zkušenosti z různých právních odvětví s praktickými obchodními a kulturními znalostmi a průmyslovou specializací tak, abychom klientům poskytli praktickou podporu. Kromě komplexního právního poradenství nabízíme ve spolupráci s kolegy z jiných oddělení v rámci skupiny Deloitte služby i v souvisejících otázkách.

Jak vám můžeme pomoci:

  • optimalizace a smluvní zabezpečení v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů;
  • řešení distribuce, dopravy a logistiky;
  • zabezpečení souladu s účinnou soutěžněprávní a další veřejnoprávní regulací;
  • služby v souvislosti s akvizicemi či změnami ve vnitřní struktuře společnosti;
  • ochrana know-how a další otázky duševního vlastnictví;
  • komplexní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR);
  • poradenství související s financováním projektů;
  • řešení soudních sporů a arbitráží;
  • řešení neshod v dodavatelsko-odběratelském řetězci.
 

Kontakt

Ivan Telecký

Ivan Telecký

Partner a advokát

Ivan je partnerem, vedoucím týmu Commercial a zároveň ředitelem brněnské pobočky společnosti Deloitte Legal. Ivan se převážně specializuje na komplexní projekty a vyjednávání obchodních transakcí. Iva... více