Služby

Corporate Governance a odpovědnost managementu

V poslední době se zintenzivnil tlak na dodržování pravidel správy a řízení společností upravujících nejenom fungování a kompetence orgánů společností, ale i vztah k věřitelům, akcionářům, auditorům a řadu dalších záležitostí. Dokážeme nastavit efektivní systém pravidel správy a řízení společností i informačních povinností v souladu s nejnovějšími evropskými trendy. Našim klientům pomáháme zvyšovat transparentnost a důvěru ze strany klientů, akcionářů, veřejnosti i státu skrze dodržování nejvyšších standardů a plnění veškerých povinností vůči příslušným úřadům.

V otázkách odpovědnosti managementu klademe důraz na soulad s platnou legislativou a minimalizaci všech potenciálních rizik jak pro jednotlivce, tak v důsledcích i pro společnost.

Jak Vám můžeme pomoci:

Připravíme pro vás školení managementu a zaměstnanců zaměřené na trestní odpovědnost právnických osob a na opatření omezující riziko vzniku trestněprávní odpovědnosti.

  • Školení je jedním z opatření předpokládaných zákonem, které může být účinnou obranou v případě vzniku trestní odpovědnosti a zahájení trestního stíhání právnické osoby.
  • Zahrnuje posouzení dopadu zákona na činnost Vaší společnosti a odpovědnost managementu i zaměstnanců.
  • Zaměřuje se na instruování posluchačů tak, aby svým jednáním nevyvolali trestněprávní odpovědnost Vaší společnosti.
  • Po ukončení školení je společnosti i zaměstnancům vydán certifikát.

Kontakt

Jaroslava Kračúnová

Jaroslava Kračúnová

Advokátka

Jaroslava Kračúnová je advokátkou v Ambruz & Dark Deloitte Legal. Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Studovala rovněž právo a management v Innsbrucku. Jaroslava se specializ... více

Související články