Služby

Deloitte Private

Poradenství pro soukromé vlastníky a rodinné společnosti

Náš multidisciplinární tým Deloitte Private poskytuje soukromým vlastníkům a rodinným společnostem širokou škálu individuálních poradenských služeb, při jejichž poskytování zohledňujeme nejen obchodní potřeby, ale i dlouhodobé plány vlastníka a rodinné hodnoty. Při naší práci těžíme z dlouhodobé spolupráce se soukromými vlastníky v České republice i z bohatých zkušeností kolegů, kteří se touto problematikou zabývají v rámci kanceláří Deloitte ve více než 150 zemích. 

Jak Vám můžeme pomoci:

  • Připravíme plán právního nástupnictví pro předvídatelné (odchod do důchodu) i nepředvídatelné (úraz) životní události včetně využití trustů či instrumentů dědického a rodinného práva.
  • Pomůžeme s převodem podnikání na další generaci.
  • Navrhneme právně i daňově optimální strukturu majetku s ohledem na budoucí plánované dispozice s ním (příprava na předání další generaci či prodej) a pomůžeme Vám s implementací navržené struktury.  
  • Zajistíme založení společností, jiných právnických osob či trustů včetně zahraničních.
  • Poskytneme asistenci při nabytí či prodeji společnosti nebo jiného majetku. Provedeme právní a daňovou prověrku nabývaného majetku.
  • Poradíme s vhodným vnitřním uspořádáním společnosti a nastavením vztahů mezi společností, managementem a vlastníky.
  • Poskytneme asistenci při vypořádání majetku v pozůstalosti včetně majetku v zahraničí. 

Kontakt

Jakub Hájek

Jakub Hájek

Advokát

Jakub Hájek je advokátem ve společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal. Je absolventem Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zaměřuje se zejména na poskytování služeb souk... více

Související články