Služby

Pracovní právo a ochrana osobních údajů

Pracovní právo

Naše služby zahrnují zejména právní prověrky, asistenci při náboru či vysílání zaměstnanců, přípravu a revizi všech typů pracovních smluv a vnitřních předpisů společnosti, poradenství v oblasti odměňování zaměstnanců a poskytování benefitů. Dále také asistenci při restrukturalizacích a organizačních změnách ve společnosti a řešení dopadů na její zaměstnance, poradenství při převádění zaměstnanců k jinému zaměstnavateli a skončení pracovního poměru (včetně hromadného propouštění), jednání s odbory (včetně kolektivního vyjednávání) a zastupování v soudních sporech. 

Jak Vám můžeme pomoci:

Přípravou pracovních a manažerských smluv pro nové zaměstnance nebo revizí stávajících smluv.

 • Revizí a nastavením smluvních vztahů s OSVČ („ŠVARCSYSTÉM”).
 • Revizí a nastavením smluvních vztahů s manažery („SOUBĚH”).
 • Vysíláním zaměstnanců do jiných členských států EU a dalších zemí včetně analýzy dalších souvisejících otázek a dopadů na Vaši společnost.
 • Přípravou a revizí vnitřních předpisů Vaší společnosti, systémů odměňování, organizačních předpisů a pracovních řádů.
 • Skončením pracovněprávních vztahů a manažerských funkcí.
 • Uzavíráním smluv o kolektivním vyjednávání a jednáních s odbory.
 • Zastupováním Vaší společnosti v pracovněprávních sporech s Vašimi zaměstnanci.

Kontakt

Jan Procházka

Jan Procházka

Partner a advokát

Jan Procházka je advokátem ve společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal. Zaměřuje se zejména na korporátní, smluvní a pracovní právo. V oblasti pracovního práva poskytuje svým klientům poradenství souv... více

Ochrana osobních údajů

Naše právní služby zahrnují zejména prověření souladu zpracování osobních údajů s příslušnými právními předpisy, právní poradenství v oblasti mezinárodního přenosu osobních údajů a jejich zabezpečení, přípravu všech dokumentů nezbytných pro zpracování a uchovávání osobních údajů jak zaměstnanců, tak zákazníků, případně dodavatelů a zastupování společností před Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Jak Vám můžeme pomoci:

 • Implementujeme komplexní řešení ochrany osobních údajů, a to jak na národní, tak na nadnárodní úrovni.
 •  Potvrdíme úspěšné ukončení celkové revize a soulad s právní úpravou ochrany a zpracování osobních dat ve formě ročního certifikátu.
 • Zrevidujeme shodu operací s osobními daty vzhledem k příslušným předpisům včetně přenosu osobních dat v rámci České republiky nebo do zahraničí.
 •  Identifikujeme rizika spojená se současnými postupy ve Vaší společnosti a navrhneme efektivní změny v dokumentech, procesech a elektronické komunikaci používané Vaší společností. Můžeme navrhnout znění veškerých nezbytných dokumentů jako např. smluv na zpracování dat, globálních a národních postupů a zásad, interních závazných pravidel, interních směrnic a souhlasů.
 • Zavedeme navržené změny přímo u Vás, vyškolíme Vaše odpovědné pracovníky a budeme Vám asistovat během jejich zaučování.
 • Budeme zastupovat Vaši společnost při jednáních s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

Jakub Hájek

Jakub Hájek

Advokát

Jakub Hájek je advokátem ve společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal. Je absolventem Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zaměřuje se zejména na poskytování služeb souk... více

Související články