Dismissal Calculator

Nástroje

Dismissal Calculator

Získejte lepší porozumění dopadům propouštění zaměstnanců, abyste je uměli lépe předvídat

Uživatelé nástroje Dismissal Calculator jsou schopni rychle vypočítat očekávanou délku výpovědní lhůty a výši nákladů spojených s propouštěním zaměstnanců.

Shrnutí: nástroj Dismissal Calculator

Nástroj Dismissal Calculator je určen všem, kteří mají rozhodovací pravomoci. Pomáhá jim lépe porozumět dopadům spojeným s propouštěním zaměstnanců a lépe je předvídat. Zároveň představuje jakýsi výchozí bod pro prozkoumání dopadů kolektivního propouštění. Porozumění dopadům propouštění může být užitečné zejména v souvislosti s otázkami v oblasti lidských zdrojů, přeshraničního získávání talentů a snižování pracovní síly a rovněž v oblasti zaměstnaneckých a korporátních daní. 

Uživatelé nástroje Dismissal Calculator mohou rychle vypočítat předpokládanou délku výpovědní lhůty a náklady spojené s propuštěním daného zaměstnance. Nástroj je schopen posoudit kritéria charakterizující příslušného zaměstnance nebo skupinu zaměstnanců a na jejich základě vytvořit specifický výstup, včetně:

  • Mzdy
  • Věku
  • Služebního postavení
  • Data propuštění
  • Důvodu pro propuštění

Nástroj lze uplatnit v následujících zemích: BelgieChorvatskoČeská republikaFrancieNěmeckoMaďarskoItálieLucemburskoNorskoPolskoRumunskoŠpanělskoŠvédskoŠvýcarsko a Nizozemí.

Jak používat nástroj Dismissal Calculator

Nástroj Dismissal Calculator je dostupný zdarma. Zde můžete požádat o přístup k nástroji Dismissal Calculator. Většina společností* je oprávněna nástroj Dismissal Calculator používat. Po dokončení schvalovacího procesu vám společnost Deloitte založí uživatelský účet.

Budou vám zaslány:

  • Osobní a důvěrné údaje, které vám umožní přihlásit se do nástroje Dismissal Calculator.
  • Žádost o potvrzení souhlasu s podmínkami pro používání nástroje Dismissal Calculator, jenž je součástí aktivace vašeho uživatelského účtu.

Po přihlášení do nástroje Dismissal Calculator si zvolíte zemi a zadáte kritéria specifická pro daného zaměstnance (věk, služební postavení, mzda, datum propuštění). Nástroj vám zpracuje výpočet očekávané délky výpovědní lhůty a nákladů spojených s propuštěním.

Výstupy nástroje Dismissal Calculator jsou pouze obecné povahy a měly by být používány výhradně pro informaci. Nástroj není určen ani navržen jako nástroj pro účely rozhodování, pro přípravu daňových přiznání ani pro jakékoli jiné účely, a neměl by tudíž být pro tyto účely používán. Výstupy (i) nebudou validovány ani jinak ověřovány, (ii) nepředstavují odborné poradenství ani odborné služby. Doporučujeme vyhledat odborné poradenství.

Důležité informace týkající se omezení používání nástroje Dismissal Calculator

*Upozornění: před použitím nástroje Dismissal Calculator se musíte zaregistrovat a přijmout určité podmínky pro používání nástroje Dismissal Calculator. Dříve než vám bude umožněn přístup k nástroji, prověří společnost Deloitte vaše registrační údaje. Společnost Deloitte si vyhrazuje právo odepřít vám přístup k nástroji Dismissal Calculator. Může se stát, že na základě požadavku nezávislosti dle auditorských standardů nebudeme moci poskytnout přístup k nástroji společnostem, jejichž auditorem je společnost Deloitte, a jejich přidruženým společnostem.

Máte nějaké otázky ohledně nástroje Dissmissal Calculator?

Veškeré dotazy zašlete na DismissalCalculator@Deloitte.com.