Energetika

Služby

Energetika

Náš tým nabízí širokou škálu komplexních právních služeb v oblasti elektroenergetiky. Díky odborným znalostem našich specialistů čelí klienti úspěšně nástrahám neustále se měnícího regulatorního prostředí, ekonomického a tržního tlaku, stejně jako nástrahám technologického pokroku. V případě potřeby vytvoříme efektivní tým s kolegy z jiných oddělení v rámci skupiny Deloitte – díky tomu jsme schopni nabídnout klientům nejen vysoce specializované právní poradenství, ale i nebývalou úroveň všestranné poradenské činnosti.

Jak vám můžeme pomoci:

 • poradenství v oblasti regulace elektroenergetiky;
 • strukturování transakcí v oblasti elektroenergetiky;
 • poradenství v oblasti korporátního práva
 • zastupování ve správních i soudních řízeních;
 • monitoring právních předpisů a regulačních opatření;
 • zastupování v licenčních i sankčních řízeních před úřady;
 • komplexní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR);
 • poradenství související s financováním projektů;
 • poradenství v problematice hospodářské soutěže;
 • řešení soudních sporů a arbitráží;
 • řešení neshod v dodavatelsko-odběratelském řetězci;
 • příprava smluvní dokumentace.

Kontakt

Petr Suchý

Petr Suchý

Partner a advokát

Petr Suchý je Partnerem v Deloitte Legal v Praze. Vede oddělení fúzí a akvizic a současně se podílí na vedení týmu pro insolvence a restrukturalizace. Svou profesní dráhu zahájil v roce 1997 a v Deloi... více