ICT/TMT

Služby

Digitální právo

ICT/TMT

V oblasti práva duševního vlastnictví poskytujeme komplexní právní poradenství při nastavení ochrany práv duševního vlastnictví v rámci společnosti i ve vztahu k třetím osobám, přípravě a revizi smluvní dokumentace a při registraci práv u příslušných úřadů. Našim klientům poskytujeme právní asistenci v oblasti vymáhání práv z duševního vlastnictví, včetně zastupování v nejrůznějších sporech týkajících se autorských práv, práv z ochranných známek, doménových jmen a dalších práv duševního vlastnictví. Naše služby zahrnují i právní prověrky práv duševního vlastnictví a poradenství v oblasti kolektivní správy práv.

Dále Vás mohou naši odborníci provést řadou specifických oblastí ICT práva, včetně elektronických podpisů a elektronické archivace, právních otázek spojeních s datovými schránkami, autorizovanou konverzí nebo finančních aspektů platebních technologií, finančním poradenstvím souvisejícím s IT i elektronickým obchodem.

Jak Vám můžeme pomoci:

  • Identifikovat práva duševního vlastnictví Vaší společnosti.
  • Ochránit duševní vlastnictví vytvořené zaměstnanci nebo jinými osobami prostřednictvím identifikace existujících rizik a navržení vhodných řešení.
  • Připravit licenční a podlicenční smlouvy, včetně registrace licencí u příslušných úřadů.
  • Připravit smlouvy o převodu práv k průmyslovému vlastnictví včetně registrace těchto smluv u příslušných úřadů.
  • Zapsat národní, komunitární a mezinárodní ochranné známky u příslušných úřadů.
  • Podat námitky proti zápisu ochranné známky v řízení u příslušného úřadu.
  • Jednat s kolektivními správci autorských práv a práv souvisejících o hrazení autorských odměn.
  • Provést právní audit duševního vlastnictví ve Vaší společnosti, zejména za účelem zefektivnění jeho správy nebo za účelem správného ocenění Vaší společnosti, např. pro účely fúzí a akvizic.
  • Pomoc ve Vašem podnikání přes internet, včetně nastavení optimální struktury s ISP (poskytovateli internetových služeb).
Právní služby v technologiích

Kontakt

Martin Bohuslav

Martin Bohuslav

Managing Partner | Advokát

Martin je vedoucím partnerem Deloitte Legal zodpovědným za týmy zaměřující se na oblast soukromého práva. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v kanceláři Deloitte Legal pracuj... více