Regulace

Řešení

Ochrana osobních údajů

Naše právní služby zahrnují zejména prověření souladu zpracování osobních údajů s příslušnými právními předpisy, právní poradenství v oblasti mezinárodního přenosu osobních údajů a jejich zabezpečení, přípravu všech dokumentů nezbytných pro zpracování a uchovávání osobních údajů jak zaměstnanců, tak zákazníků, případně dodavatelů a zastupování společností před Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Jak Vám můžeme pomoci:

  • Implementujeme komplexní řešení ochrany osobních údajů, a to jak na národní, tak na nadnárodní úrovni.
  •  Potvrdíme úspěšné ukončení celkové revize a soulad s právní úpravou ochrany a zpracování osobních dat ve formě ročního certifikátu.
  • Zrevidujeme shodu operací s osobními daty vzhledem k příslušným předpisům včetně přenosu osobních dat v rámci České republiky nebo do zahraničí.
  •  Identifikujeme rizika spojená se současnými postupy ve Vaší společnosti a navrhneme efektivní změny v dokumentech, procesech a elektronické komunikaci používané Vaší společností. Můžeme navrhnout znění veškerých nezbytných dokumentů jako např. smluv na zpracování dat, globálních a národních postupů a zásad, interních závazných pravidel, interních směrnic a souhlasů.
  • Zavedeme navržené změny přímo u Vás, vyškolíme Vaše odpovědné pracovníky a budeme Vám asistovat během jejich zaučování.
  • Budeme zastupovat Vaši společnost při jednáních s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

Jakub Hájek

Jakub Hájek

Advokát

Jakub Hájek je advokátem ve společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal. Je absolventem Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zaměřuje se zejména na poskytování služeb souk... více

Související články