Řešení

Regenerace

Pandemická situace zasáhla v dosud nevídané míře. Nejistá doba ještě potrvá. Musíme však bez ohledu na výkyvy, které nás ještě mohou čekat, odmítnou pasivitu a zahájit Regeneraci. Na základě zkušeností z předchozích úspěchů a také poznatků, které přinesla tato krize, může váš byznys vstoupit do budoucnosti silnější. Jako právníci prožíváme s klienty všechny těžkosti a zkušenosti. Chcete-li těchto zkušeností využít, je to jednoduché. Reagujte na současnou situaci se znalostí a rozhodností. Hledejte ve vašem fungování a byznysu prvky, které můžete změnit a vylepšit. Hledejte alternativy, které vás mohou posílit. Zlepšujte vaši pozici pro budoucnost každý den.

Svět se proměnil, začíná byznys zítřka a jsme u toho s vámi. Zahajte Regeneraci. Již dnes.

Dopady existujících smluv 

Opatření přijatá v souvislosti s koronavirovou pandemií mohou zásadním způsobem ovlivnit schopnost mnoha společností plnit své smluvní závazky. Co dělat v případě, že podmínkám ve smlouvě nemůže vaše firma dostát, ale obchodní partner na nich trvá? A naopak – co když máte uzavřenou smlouvu např. o dodání zboží, ale druhá strana z důvodu státních opatření nemůže tento závazek splnit? Přečtěte si, jaké nejběžnější situace mohou v oblasti smluvních vztahů v době koronavirové nastat a jakým způsobem je můžete efektivně řešit.

Zaměstnanci a home office

Pandemie COVID-19 a s ní související státní opatření přiměly zaměstnavatele zamyslet se nad novými způsoby práce. Jako efektivní řešení se v době krize ukázal již dříve oblíbený režim home office. A přestože práce z domova není vhodná pro všechna zaměstnání a pro některé firmy představuje velký zásah do zaběhnutého způsobu organizování práce, společnosti by měly najít rychlý způsob, jak home office alespoň v částečné míře umožnit.

Náhrada mezd a platů od státu (antivirus)

Program ochrany zaměstnanosti Antivirus, který představilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, má pomoci firmám k ochraně pracovních míst. Stát kompenzuje společnostem, které splňují podmínky programu Antivirus, prostředky vyplacené na mzdy zaměstnanců. Tímto způsobem se snaží pomoci zaměstnavatelům lépe překonat komplikace spojené s pandemií COVID-19 a předcházet tak alespoň částečně propouštění zaměstnanců. Z programu Antivirus vláda již na jaře vyplatila 14 miliard korun a schválila prodloužení režimu A do konce tohoto roku. Za jakých podmínek mohou zaměstnavatelé čerpat kompenzaci z programu Antivirus?

Nájemní vztahy

S podzimním nárůstem počtu nakažených koronavirem COVID-19 přišla další vládní opatření, která opět zasáhla také pronajímatele a nájemce bytů a prostor sloužících podnikání. Připravili jsme pro vás proto přehled programů podpory, změn a novinek, které jsou v oblasti práva nemovitostí aktuální.

Veřejná podpora a hospodářská soutěž

Veřejná podpora konkrétním podnikům má celou řadu podob - přímé platby, záruky za úvěry nebo úvěry samotné, snížení daňové zátěže či mzdových nákladů. Vzhledem k tomu, že pravidla poskytování veřejné podpory upravuje především unijní právo, vydání dočasného rámce pravidel pro různé typy podpory v reakci na pandemii COVID-19 umožnilo České republice implementovat řadu podpůrných opatření, jako jsou například programy COVID Nájemné, Technologie nebo program Antivirus. Platnost rámce byla čerstvě prodloužena do června (a částečně do září) 2021. Kromě toho také Evropská komise prohlásila pandemii COVID-19 za přírodní pohromu. Tato deklarace může ovlivnit poskytování veřejné podpory, a to zejména v daňové oblasti.

Elektronická komunikace a kontraktace

Potřebujete uzavřít smlouvu na dálku nebo komunikovat s úřady bez nutnosti fyzicky navštívit pobočku? Pokud se i vy chystáte přesunout svůj business do digitálního prostředí, přečtěte si náš přehled nejdůležitějších bodů souvisejících s elektronickou kontraktací a vzdálenou komunikací.

HR Paperless

Personální agenda se často vyznačuje přemírou administrativy a s ní související dokumentací. Dokumenty provází zaměstnance po celou dobu jeho pracovněprávního poměru od uzavření pracovní smlouvy přes zpracování ročního zúčtování daně až po výpověď či dohodu o ukončení pracovního poměru. Obzvlášť v dnešní době, kdy stále více zaměstnanců pracuje z domova, má tato bujará administrativa nejen vliv na efektivitu a náklady, ale zároveň i na schopnost některé dokumenty podepsat a předat. Řešení této situace může být přitom překvapivě jednoduché - integrace flexibilního webového portálu PeoplePort.

Daňová a celní problematika

Státní opatření přijatá v souvislosti s pandemií koronaviru nás nejen naučila, že existuje mnoho nástrojů pro rozložení placení daní, ale také nám ukázala, že daně lze spravovat efektivně i na dálku. Má vaše firma napnuté cash-flow? Dopadají na vás daňové povinnosti, které nejste schopni plnit? Potřebujete mít lepší přehled o platbách? Přečtěte si, jaké jsou možnosti řešení a jak může vaší společnosti pomoci zavedení tzv. chytré daňové kanceláře.

Ztráty v kontextu převodních cen

Patříte ke společnostem, které v důsledku pandemie vykážou v roce 2020 významně nižší výsledek hospodaření, či dokonce ztrátu? Je vaše společnost zároveň součástí skupiny podniků, jejíž konsolidované finanční výsledky jsou negativně ovlivněny probíhající pandemií? Pokud jste odpověděli ano a obhajitelnost těchto výsledků před správcem daně vám přijde zcela logická, mějte se na pozoru – finanční úřad s vámi totiž nemusí souhlasit!

Dotační podpora

Stát sice dlouhodobě podporuje podnikatelské investice různými dotacemi a pobídkami, tedy nejen v dobách krizových. Právě během nich ale může mít zvýšená podpora významný vliv pro vývoj hospodářství. V tomto roce končí programové období 2014–2020 a jsou vypsány dotační programy s alokací vyšší než 15 mld. Kč. Lze tedy očekávat, že v následujícím období 2021–2027 bude možné čerpat finanční podporu nejdříve na konci roku 2021.

Výzkum a vývoj

Současná situace nutí společnosti přehodnocovat jejich investiční plány. Historie nás však již několikrát přesvědčila, že celá řada firem, které se krizí tzv. „proinvestovaly“, získala následně významnou konkurenční výhodu. V případě, že přicházíte na trh s novými nápady na produkty či procesy, můžete si část vynaložených nákladů odečíst od základu daně ve formě odečitatelné položky na výzkum a vývoj. Efektivně tak získáte úsporu, kterou můžete znovu investovat do rozvoje vašeho podnikání.

Finanční služby a krize

Banky, pojišťovny a další finanční instituce napravují škody, které jim působí pandemie COVID-19. Jedná se však o běh na dlouhou trať a řada zásadních proměn je v následujících měsících teprve čeká. Onboarding, distribuce finančních služeb a identifikace klientů – to jsou služby, které bude potřeba plně převést do virtuálního prostředí. Koronavirová krize však nejen potvrzuje nezbytnost této digitalizace, ale je také neocenitelnou zkušeností, ze které mohou finanční instituce při této transformaci nyní čerpat. 

Business integrity

Vedení společností jsou v době koronavirové vystavena zvýšenému tlaku. Očekává se od nich, že minimalizují ztráty způsobenév důsledku ekonomického útlumu, v plném rozsahu budou pokračovat v podnikateských aktivitách společnosti a dosáhnou finančních výsledků plánovaných v období před krizí. Management musí zvlášť důsledně dbát na postup s péčí řádného hospodáře, aby jeho rozhodnutí nemohla být v budoucnu zpochybňována. Pandemie však nezasáhla jen nejvyšší vedení společností. Nejistota, kterou mohou zaměstnanci i management v tomto období pociťovat, se může projevit větším množstvím prohřešků spáchaných uvnitř firem. Služby Business Integrity pomáhají managementu společností jednat v souladu s péčí řádného hospodáře a efektivně minimalizovat rizika, která mohou pro ně i pro firmy představovat závažné reputační, právní či finanční důsledky.

Restrukturalizace

Důsledky opatření přijatých v souvislosti s pandemií koronaviru mají za následek citelné zpomalení ekonomiky. Tato situace s sebou přináší hrozbu rostoucího množství problémů, které mohou narušit zdraví podniků. Pro firmy je potom jedním z možných řešení restrukturalizace. Hospodaření společností v těchto časech však vyžaduje zvláště obezřetný přístup – přehlížení nedostatků v řízení podniku, nerozvážné kroky v obchodní či investiční strategii, omezený přístup k potřebnému financování, podcenění legislativních změn a mnohé další problémy mohou společnosti totiž snadno nasměrovat do existenční krize. Víte, jak úspěšně naplánovat a realizovat restrukturalizaci společnosti?

Regenerace brožura

Kontaktujte nás

Jan Spáčil

Jan Spáčil

Vedoucí partner a advokát

Jan Spáčil je managing partnerem v Deloitte Legal. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a je rovněž absolventem bakalářského oboru daňové poradenství na Podnikatelské fakultě Vys... více