Služby

Restrukturalizace & Insolvence

Náš tým se skládá z řady kvalifikovaných advokátů, z nichž někteří mají již více než 20 let zkušeností v oboru. Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi z mnoha významných transakcí a insolvenčních řízení na českém trhu i v regionu střední Evropy. Při poskytování služeb v rámci insolvencí a restrukturalizací využíváme také naše bohaté zkušenosti z oblastí M&A, financování a obchodního práva – jen tak lze poskytnout komplexní službu, jakou úpadkové a předúpadkové situace vyžadují.

Díky úzké spolupráci s našimi kolegy z Deloitte Advisory, konkrétně z týmu Restucturing & Financial Advisory Services, kteří disponují znalostmi z finančních trhů, ekonomických analýz, oceňování majetku a krizového řízení podniků, dokážeme poskytnout „one-stop shop“ služby v jakékoliv insolvenční situaci. Tato unikátní spolupráce umožňuje, aby pod jednou střechou vznikl reorganizační či restrukturalizační plán nebo třeba komplexní strategie a veškerá potřebná dokumentace pro vstup strategického investora.

Jak vám můžeme pomoci:

Test solventnosti 

 • Provedeme právní a finanční prověrku určující, zda došlo k naplnění zákonné definice úpadku.  
 • Zanalyzujeme možná řešení finančních obtíží společnosti prostřednictvím nástrojů úpadkového a předúpadkového práva. 
 • Právně zhodnotíme zamýšlené kroky společnosti (např. vyplacení dividendy) a jejich soulad s insolvenčními a obchodněprávními předpisy.  
 • V návaznosti na výsledek testu solventnosti učiníme doporučení pro management – pozdní podání insolvenčního návrhu či jiná opomenutí v úpadkových stavech mohou totiž znamenat vznik osobní odpovědnosti členů statutárního orgánu.  
 • Test solventnosti můžeme provést nejen ve vztahu k vaší společnosti, ale také ve vztahu ke klíčovým dodavatelům – včasné odhalení či odvrácení výpadků v dodávkách zboží či služeb může zabránit řadě problémů ve vašem podnikání.   

Dobrovolná interní restrukturalizace  

 • V návaznosti na provedený test solventnosti určíme, kde je možné ušetřit či získat finanční prostředky a odvrátit úpadkovou situaci. 
 •  Poskytneme právní poradenství při nezbytném navýšení likvidity pomocí zpeněžování neklíčových aktiv nebo při vstupu strategického investora. 
 • Ve spolupráci s kolegy z Deloitte Advisory identifikujeme a představíme vhodné strategické investory pro vaši společnost. 

Preventivní restrukturalizace  

 • V roce 2023 by měl vstoupit v účinnost zákon o preventivní restrukturalizaci, který vám umožní finančně ozdravit vaše podnikání, a to i přesto, že s restrukturalizačními opatřeními nebudou všichni věřitelé souhlasit. Preventivní restrukturalizace bude – na rozdíl od insolvenčního řízení – zpravidla neveřejná.  
 • Vytvoříme reorganizační plán dle vašich potřeb, odprezentujeme ho vašim věřitelům, budeme s nimi o jeho podobě vyjednávat a pomůžeme vám s jeho realizací. Vaše společnost se tak může finančně ozdravit bez jakéhokoliv negativního publikačního dopadu. 

Asistence při reorganizaci v insolvenčním řízení  

 • Není-li možné odvrátit úpadkový stav pomocí neinsolvenčních prostředků, poskytneme vám nezbytnou asistenci při přípravě reorganizačního plánu. 
 • Budeme vyjednávat s vašimi věřiteli, aby s reorganizačním plánem vyjádřili souhlas a ideálně byla přijata tzv. předbalená reorganizace. 
 • Provedeme vás reorganizací tak, aby zanikly vaše veškeré dluhy a vaše společnost splnila reorganizační plán, a to vše za co nejmenších omezení vaší podnikatelské činnosti.  

Investice do problémových aktiv 

 •  Identifikujeme vhodného strategického investora či naopak strategicky vhodná aktiva k investici.  
 • Povedeme vyjednávání s druhou stranou tak, aby byl vstup investora či nákup distresových aktiv pro vás co nejvýhodnější, a připravíme veškerou potřebnou dokumentaci. 

Zastupování věřitele v insolvenčním řízení  

 • Zastoupíme vás v insolvenčním řízení od začátku až do konce – podáme přihlášku pohledávky a uplatníme vaše veškerá práva v insolvenčním řízení tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího možného uspokojení pohledávek. 
Restrukturalizace a insolvence

Kontakt

Petr Suchý

Petr Suchý

Partner | Advokát

Petr Suchý je partnerem v Deloitte Legal v Praze. Vede oddělení fúzí a akvizic a současně se podílí na vedení týmu pro insolvence a restrukturalizace. Svou profesní dráhu zahájil v roce 1997 a v Deloi... více

Michal Buchta

Michal Buchta

Senior Managing Associate | Advokát

Michal je vedoucím advokátem v týmu Deloitte Legal Česká republika s patnáctiletými zkušenostmi v oblasti fúzí a akvizic. V roce 2006 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Specia... více