Strojírenství a hutnictví

Služby

Strojírenství a hutnictví

Náš tým odborníků má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb pro klienty z oblasti strojírenství a hutnictví. Zaměřujeme se na poskytování praktických rad, které našim klientům přináší jasné a hmatatelné výsledky. Zabýváme se jak poskytováním právních služeb při běžné činnosti klientů z oblasti strojírenství a hutnictví, tak vysoce odbornou právní podporou v rámci různých druhů transakcí, účasti klientů v zadávacích řízeních na veřejné zakázky nebo jejich zastupováním při soudních či správních řízeních. Služby poskytujeme jak samostatně, tak v rámci širšího poradenství spojeného s transakčním či strategickým poradenstvím, které zajišťujeme společně s kolegy z jiných oddělní v rámci skupiny Deloitte.

Jak vám můžeme pomoci:

  • monitoring právních předpisů a regulačních opatření;
  • komplexní poradenství v oblasti ochrany životního prostředí;
  • strukturování transakcí v oblasti strojírenství a hutnictví;
  • poradenství související s financováním investičních projektů;
  • komplexní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR);
  • zastupování ve správních i soudních řízeních a arbitrážích;
  • poradenství v problematice hospodářské soutěže;
  • řešení neshod v dodavatelsko-odběratelském řetězci;
  • příprava smluvní dokumentace.

Kontakt

Jan Spáčil

Jan Spáčil

Vedoucí partner a advokát

Jan Spáčil je managing partnerem v Deloitte Legal. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a je rovněž absolventem bakalářského oboru daňové poradenství na Podnikatelské fakultě Vys... více