Vodárenství a vodohospodářství

Služby

Vodárenství a vodohospodářství

V oblasti vodního práva poskytujeme právní poradenství ve všech jeho oblastech, zejména se věnujeme realizaci a provozování vodních děl a regulaci oboru vodovodů a kanalizací. Podrobně se také zabýváme právní úpravou rybníkářství.

Námi nabízené služby zahrnují zpracování komplexních právních analýz vztahů vnikajících v oboru vodního hospodářství, přípravu smluvní dokumentace, tvorbu podkladů a zastupování ve správních a soudních řízeních, prověření cenových a jiných regulatorních otázek. Spolupracujeme s daňovými poradci a znalci z oborů vodního hospodářství a ekonomika, a jsme tak schopni Vámi zadané téma zhodnotit ve všech požadovaných souvislostech.

Jak Vám můžeme pomoci:

V oblasti realizace a provozování vodních děl v souvislosti s:

  • Majetkoprávním vypořádáním pozemků pod vodními díly, včetně náhrad škod za stará vodní díla.
  • Přípravou podkladů pro územní řízení, stavební řízení, řízení o povolení nakládání s vodami a řízení o kolaudačním souhlasu.
  • Přípravou pachtovní smlouvy k rybníkům.
  • Zajištěním podkladů pro zápis vodního díla do katastru nemovitostí.

V oblasti regulace oboru vodovodů a kanalizací v souvislosti s:

  • Posouzením souladu vnitřních procesů s cenovou a obecnou vodárenskou regulací.
  • Tvorbou a přezkumem smluvní dokumentace, tj. provozních smluv, smluv vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací a odběratelských smluv.
  • Provozem areálových vodovodů a kanalizací.

Kontakt

Zdeněk Horáček

Zdeněk Horáček

Advokát

Specializace Zdeněk Horáček působí jako advokát v advokátní kanceláři v Ambruz & Dark Deloitte Legal, kde je v týmu nemovitostního a stavebního práva odpovědný za problematiku vodního hospodářství. Zd... více

Související články