Prognózy

Globální vyhlídky pro biofarmaceutický průmysl 2013

Stav, který začal být nově vnímán jako „běžný“, mírní optimismus

Nová zpráva specialistů na biofarmaceutický průmysl a péči o zdraví společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited analyzuje současný stav biofarmaceutického průmyslu, popisuje nejdůležitější problémy, kterým čelí aktéři v daném odvětví, poskytuje stručný přehled o aktivitě na několika různých světových trzích a taktéž naznačuje oblasti, kterým by společnosti snažící se o zvýšení tržeb a tržního podílu měly věnovat pozornost nejen v roce 2013.

Biofarmaceutický průmysl se nyní po mnoha letech růstu a příznivých tržních trendů musí vyrovnat se stavem, který je nově považován za „běžný“.

Měnící se prostředí péče o zdraví, vypršení platnosti patentů, tlak na snížení cen, přísnější regulatorní požadavky, expanze na nově vznikající trhy, rostoucí počet spojenectví a akvizic a stále pokračující zpomalení ekonomiky nutí globální biofarmaceutické společnosti, které chtějí v roce 2013 i v budoucnosti uspět, přijímat nové obchodní modely, jež jim mají pomoci překonat zpomalující se růst prodeje a snižující se ziskovost a umožnit poskytovat pacientům kvalitnější produkty za nižší cenu.
 

Ve snaze o další růst v tomto prostředí plné výzev se biofarmaceutický průmysl postupně odklání od modelu prodeje primárních jednoduchých léků a více se zaměřuje na používání velmi drahé biologické léčby ve specializované druhotné péči na vyspělých trzích (v Evropě a Spojených státech), a zároveň se snaží udržet pozici na globálním trhu prodejem patentových léčiv a generik na rychle rostoucích trzích. Další možností, jak navýšit zisky představují fúze a akvizice.

  • Celosvětové trendy, které podporovaly růst daného odvětví a jsou dlouhodobě příznivé
  • Výzvy a  příležitosti související s hlavními problémy,  kterým musí globální  farmaceutické společnosti čelit v roce 2013 rozdělené do tří hlavních oblastí: vývoj obchodního portfolia, regulatorní prostředí a změny na trhu a v léčebných postupech  
  • Celkové vyhlídky pro dané odvětví v roce 2013
  • Úvahy, kterými by se aktéři v daném odvětví měli zabývat v souvislosti s výzkumem a výojem, tvorbou cen a strategií obchodní značky, provozní efektivitou a novými obchodními modely, zdravotní analytikou a dodržováním regulatorních požadavků
  • Novinky z trhů v Severní a Jižní Americe (Brazílie, Mexiko a Spojené státy), v zemích EMEA, ve státech GCC (Rada pro spolupráci arabských zemí v Perském zálivu), v Německu, Rusku, Turecku a ve Velké Británii a Asii (Čína, Indie a Japonsko)   

Zatímco ve střednědobém horizontu jsou vyhlídky pro dané odvětví díky zvyšování objemu prodeje a výlučnosti biologické léčby poměrně optimistické, je třeba počítat s tím, že makroekonomická situace se pravděpodobně v nejbližší době zejména v rozvíjejících se zemích nijak dramaticky nezlepší, a tak bude i nadále vyvíjen nátlak na to, aby byly produkovány lepší léky za menší cenu. Konkurence v oblasti generik navíc bude i nadále ubírat z objemu prodeje značkových léků.  Pokud chtějí biofarmaceutické společnosti obstát v novém prostředí nyní považovaném za „běžné“, musí plně porozumět měnícímu se prostředí a měnícím se trendům, které mají vliv na používání a přijímání produktů. 

Globální vyhlídky pro biofarmaceutický průmysl 2013
Považujete tyto informace za užitečné?