Analýza

Studie: Mezinárodní zdravotnictví v roce 2016

Vlády, systémy zdravotní péče, pojišťovatelé i spotřebitelé po celém světě řeší protichůdné priority, jako je zvyšující se poptávka po zdravotní péči při tlaku na snižování nákladů, které ale stále rostou. Jaké trendy ovlivňují globální sektor zdravotní péče v roce 2016?

Globální problémy

Zainteresované subjekty musí hledat způsoby, jak snížit náklady, přičemž se tuto otázku snaží vyřešit pomocí inovativních přístupů k řízení zdraví populace. Zdravotnický sektor se soustředí na konsolidaci a zdůrazňuje nutnost spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Kvůli obavám z rostoucích nákladů a velkým rozdílům v ukazatelích výkonu a kvality, musí zainteresované subjekty přecházet na nové modely úhrady zdravotní péče.

2016 Global Health Care Outlook

Demografie

Populace stárne, přibývá chronicky nemocných pacientů. Kvalita zdraví ale není známkou dlouhověkosti. Pacienti jsou navíc více informování a aktivně se podílejí na rozhodnutích týkajících se zdravotní péče, sami si ji financují. Proto mají vyšší očekávání od služeb a produktů, které jim jsou poskytovány.

Finance

Zdravotnictví je jedním z největších průmyslových odvětví na světě. Obtížná ekonomická situace však vládám v řadě regionů neumožňuje vynaložit finanční prostředky nezbytné na pokrytí rostoucích nároků na zdravotní péči, zejména pokud jsou spojeny se stále se zvyšujícími náklady.

Inovace

Důraz na vytváření hodnoty a narůstající konkurenční prostředí vedou zdravotnické organizace k rychlejšímu nalézání nových a efektivnějších způsobů, které zlepší poskytování služeb, a to v oblastech jako jsou mobilní medicína, elektronické záznamy pacientů nebo například sociálních médií. Jejich využívání rapidně roste, a proto mají výrazné dopady na sektor zdravotnictví. Jejich efektivní využívání může společnostem pomoci snižovat náklady a zvyšovat jejich konkurenceschopnost.

Provozní záležitosti

V důsledku tržní konkurence, finančních problémů vlivem reforem a neustálých tlaků vyplývajících z regulačních opatření stále více poskytovatelů zdravotní péče (zejména v USA) využívá fúze a akvizice, partnerství a spojenectví vedoucí ke konsolidaci nemocnic. Tím vytváří široký systém zdravotní péče, jenž nabízí úspory i širší paletu služeb. Zúčastněné subjekty se neustále snaží nalézt způsoby, jak ze systému odstranit plýtvání a upravit své provozní modely tak, aby dokázaly reagovat na rozdíly ve zdravotní péči.

Regulace

Valná většina regulačních intervencí v oblasti zdravotní péče se zaměřuje na bezpečnost pacientů a léčiv. Regulační agentury i nadále vyvíjejí tlak na farmaceutické, biomedicínské a zdravotně-technologické společnosti, především s ohledem na nedovolené užívání medikamentů, nezveřejnění možných rizik v oblasti bezpečnosti a obavy ohledně klinického testování. Zlepšení v oblasti zdravotní péče jsou rovněž doprovázena všudypřítomnými a přetrvávajícími kybernetickými riziky, v jejichž důsledku mohou společnosti snáze utrpět vysilující obchodní ztráty či ztrátu dobré pověsti.

Trendy a vývoj v roce 2016

Jaké regiony v roce 2016 porostou a jaké faktory omezí další růst, nebo ho naopak spustí? Co ovlivní nárůst investic firem působících ve zdravotnickém průmyslu? Jakou roli sehrají v daném odvětví inovace? Odpovědi najdete v naší infografice.

Byl pro Vás tento článek přínosný?