Článek

Digitální výzkum a vývoj

Transformace budoucnosti klinického vývoje

Farmaceutický výzkum a vývoj změnil v průběhu let celkovou podobu léčby nemocí. Mnozí z oboru však připouštějí, že odvětví nyní zaostává v zavádění digitálních technologií, které mají potenciál změnit způsob jednání organizací s pacienty, inovovat péči o nemocné a vytvořit efektivnější procesy.

Pro řadu činností v tomto oboru jsou stále využívány stejné procesy jako v 90. letech minulého století a nedaří se tak držet krok s digitální transformací. Moderní technologie přitom mohou díky využití cenných informací z různých datových zdrojů transformovat způsob, jakým společnosti přistupují ke klinickému vývoji. Celkově mohou digitální technologie pomoci dosáhnout několika strategických cílů v klinickém vývoji:

  • Efektivní jednaní s pacienty a zainteresovanými osobami pomocí cílené interakce, která ke splnění potřeb a posílení loajálních vztahů využívá více komunikačních kanálů.
  • Inovace péče o pacienty díky vývoji produktů a služeb, které budou mít přínos pro pacienty, poskytovatele zdravotní péče i plátce.
  • Větší efektivita díky digitalizaci a racionalizaci procesů, jež podporují zkrácení doby cyklu a úsporu nákladů.

Jak daleko se obor dostal v zavádění transformačních technologií do praxe? Zeptali jsme se 43 předních subjektů z celého ekosystému klinického vývoje, abychom si utvořili představu, jaká je stávající úroveň využívání digitálních technologií a jak je možné celý proces urychlit. V rámci výzkumu jsme zjistili, že procesy klinického vývoje se digitalizují jen pomalu a používání digitálních technologií se velmi různí.

Náš výzkum a zkušenosti klientů ukazují, že digitální transformace je složitý a zdlouhavý úkol, který se neobejde bez dostatečných zdrojů. Přínos však může být značný – organizace, které technologie zavedou mezi prvními, mohou získat lepší přístup k pacientům, hlubší znalosti, rychlejší vývoj produktů a výhodu na trhu.

Digital R&D - Transforming the future of clinical development

Nastal čas jednat. Farmaceutické společnosti, které nemají komplexní strategii v oblasti zavedení a využívání digitálních technologií v klinickém výzkumu a vývoji, riskují, že zůstanou pozadu. Zjistěte více, přečtěte si celou studii.

Považujete tyto informace za užitečné?