LSHC Predictions 2022

Prognózy

Budoucnost se probouzí

Výhledy biomedicínských věd a zdravotnictví do roku 2022

Píše se rok 2022. Digitální technologie transformovaly kulturu zdravotní péče a noví hráči na trhu narušili stávající modely jejího poskytování. Pokud by se tyto odhady naplnily, zásadně by v příštích pěti letech otřásly stávajícími modely biomedicínských věd a zdravotnictví. Blíží se zdravotní péče tak, jak ji známe, ke svému konci? A co by přišlo potom?

Šest výhledů pro rok 2022

Zpráva vychází z poznatků z roku 2017 a představuje šest nových prognóz, jak by ekosystém biomedicínských věd a zdravotnictví mohl vypadat v roce 2022. Víte, jaké klíčové překážky bude nutné překonat?

Vzhledem k rostoucí a stárnoucí populaci a přívalové vlně chronických onemocnění nás čekají náročné časy. Tato zpráva však představuje optimistický výhled do budoucnosti a vyzývá firmy k tomu, aby si uvědomily, jaké možnosti před nimi leží.

Life sciences and health care predictions 2022

1. Sebekvantifikaci se daří

Tzv. „Genom generation“ je informovanější a více se angažuje v péči o vlastní zdraví

V roce 2022 jsou lidé lépe informovaní o efektivitě zdravotnických zákroků, svém genetickém profilu, nemocech, které mají nebo které by se u nich mohly objevit. Člověk se zajímá o prevenci a věnuje čas, energii i peníze tomu, aby zůstal zdravý, a to včetně používání regulovaných a schvalovaných zdravotních aplikací. Pacienti jsou opravdovými spotřebiteli – chápou, že mají na výběr. Využívají proto data o sobě a o poskytovatelích tak, aby se jim dostalo té nejlepší péče za podmínek (čas, místo, cena), které jim vyhovují.

2. Kulturu zdravotní péče mění digitální technologie

Chytré zdravotnictví poskytuje cenově výhodnější péči zaměřenou na pacienta

V roce 2022 již demografické a ekonomické změny, zvýšená očekávání pacientů a pokročilé digitální a kognitivní technologie zasahují do zdravotnictví po celém světě. Ve zdravotnických zařízeních využívají kognitivní technologie k tomu, aby mohli poskytovat konzistentní a jednotnou péči soustředěnou na pacienta. Digitální nemocnice využívají technologie k optimalizaci poskytování péče, očekávání pacientů, nasazování zaměstnanců a řízení podpůrných služeb, snižování nákladů a zlepšování výsledků. A pacienti mají kontrolu nad přístupem ke svým zdravotním záznamům.

3. Odvětví biomedicínských věd prošlo industrializací

Pokročilé kognitivní technologie zlepšily produktivitu a rychlost základních procesů a jejich soulad s předpisy

Farmacie v roce 2022 využívá štíhlý provozní model a získává tak finance na výzkum a vývoj. I díky tomu poskytuje ekonomicky efektivnější zdravotnické inovace. „Industrializace“ farmacie vedla k předvídatelnému zvýšení produktivity. Společnosti již prošly třemi fázemi evoluce a nyní nasazují umělou inteligenci a strojové učení, které jim umožňují tempo a produktivitu zvyšovat ještě více. Tradiční zaměření industrializace na finance a provoz se rozšířilo na soulad s předpisy, obchod, vývoj a objevování.

4. Data jsou novou měnou zdravotnictví

Umělá inteligence a důkazy z praxe odhalují hodnotu zdravotních dat

V roce 2022 jsou zdravotnická data prioritou národní infrastruktury a zásadním podnikatelským aktivem, které přitahuje značné finanční zdroje. Data z praxe (real world data) poskytují informace, které vědcům umožňují více se zaměřit na vývoj tzv. precizní medicíny (precision medicine). Klinickým lékařům tato data pomáhají předvídat reakce pacientů na léčbu a zlepšují výsledky a produktivitu zdravotnictví. Farmaceutické společnosti plně spolupracují s pacienty a zdravotnickými systémy. Využívají data k vývoji lepších léčebných metod, které mohou rychleji uvádět na trh a stanovovat jejich cenu na základě zdravotních zlepšení.

5. Budoucnost medicíny je tady a teď

Prudký pokrok v prodlužování života a precizních terapiích zlepšuje výsledky

V roce 2022 je medicína plně prediktivní, preventivní (na základě předpokládaného rizika), personalizovaná a participační – medicína P4. Poznatky z lidské genetiky, precizní a personalizované medicíny změnily zdravotnictví a přinesly pokrok v podobě inovativních biotechnologií. Umělá inteligence využívaná ve zdravotnictví způsobila převrat ve zpracování dat, zdravotnických záznamech, navrhování léčebných plánů, zrychlování lékařských zobrazovacích metod a tvorbě léků.

6. Noví hráči mění zdravotnictví

Hranice mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty jsou stále nejjasnější

Svět zdravotnictví se výrazně změnil a netradiční hráči na zdravotnickém poli využívají svou značku, technické dovednosti a znalost zákazníků k narušení zdravotnického prostředí. Tito noví hráči se spojili s tradičními poskytovateli a přinášejí zdravotní péči více zaměřenou na zákazníka. Nová partnerství a nově navázané spolupráce na globální i lokální úrovni ztenčily hranici mezi poskytovateli a novými hráči na trhu (včetně supermarketů, technologických obrů a společností v oblasti biomedicínských věd).

Hlavní faktory umožňující přežití a prosperitu v budoucnosti

  • Rozsáhlé zavedení nových digitálních a kognitivních zdravotnických technologií
    Odvětví biomedicínských věd a zdravotnictví k využívání dat a analytiky tradičně přistupovala pomalu, a to vzhledem k mnoha nepropojeným systémům, chabé kvalitě dat a chování pacientů a poskytovatelů, které bylo těžké změnit. Nyní se však přijímání pokročilých technologií nachází v bodě zlomu a povede k modelu péče založenému na výsledcích zaměřených na pacienta.
  • Nábor a udržování nových dovedností a talentů
    Pro poskytování efektivních a účinných služeb je nutné, aby organizace měly přístup k příslušným specializovaným i obecným dovednostem a talentům, včetně digitálních a analytických dovedností. To, jak zdravotnictví zareaguje v oblasti náboru a udržování těch správných talentů a dovedností, rozhodne o tom, do jaké míry se tyto předpovědi naplní.
  • Nový přístup k regulaci
    V posledním desetiletí většina biomedicínských a zdravotnických společností upozorňovala na to, že neochota riskovat v oblasti regulace brání zavádění inovací. Dnešní důkazy a předpovědi zítřka napovídají, že to se nyní mění.
Považujete tyto informace za užitečné?