Pharma and the connected patient

Analýza

Farmacie a připojený pacient

Jak digitální technologie podporují zaměření na pacienta

Farmaceutický průmysl prochází dramatickými změnami. Hlavními důvody jsou globalizace, větší očekávání transparentnosti a inovativní technologie. Tradiční obchodní modely čelí zásadním výzvám, jako jsou vzrůstající náklady, tlak na cenu, rostoucí konkurence, klesající ziskovost a stále přísnější drobnohled regulatorních orgánů. Tyto překážky ještě umocňuje sociální a ekonomický tlak, se kterými se celý zdravotnický ekosystém potýká.

Zpráva upozorňuje na potřebu zavedení nových modelů orientovaných na zákazníka. Mimoto přináší přehled používání digitálních technologií a zaměřuje se na způsoby, jak zdravotnické aplikace, nositelná elektronika a portály pro pacienty pomáhají tyto nové obchodní modely vytvořit. Součástí zprávy je průzkum aplikací vyvinutých 12 farmaceutickými společnostmi a anketa provedená mezi 190 skupinami pacientů o jejich názorech na používání zdravotních aplikací.

Pharma and the connected patient

Jaká jsou klíčová zjištění výzkumu?

  • Rychle se navýšil počet aplikací vyvíjených farmaceutickým průmyslem – 12 největších farmaceutických společností za poslední čtyři roky více než ztrojnásobilo množství vyvinutých aplikací, a to z 305 v roce 2013 na 1 060 začátkem roku 2017.
  • Na trhu je k dispozici 260 000 zdravotních aplikací – aplikace vyvinuté 12 největšími farmaceutickými společnostmi představují pouze malé procento z nich.
  • Roční míra růstu počtu stažení těchto aplikací začala stagnovat – ze 197 % mezi lety 2013 a 2014 na pouhých 5 % mezi lety 2015 a 2016.
  • Nový průzkum mezi skupinami pacientů ukazuje, že většina jejich členů používá alespoň jednu zdravotní aplikaci. 29 % používá aplikace pravidelně a 26 % příležitostně.
  • 83 % skupin pacientů uvedlo, že jejich členové by byli „ochotní“ nebo „do určité míry ochotní“ sdílet osobní informace ze zdravotní aplikace se svým praktickým lékařem nebo specialistou, ale pouze 30 % by bylo ochotno své údaje sdílet s farmaceutickou společností.

Orientace na zákazníka

Potřeba nového obchodního modelu, který by se více orientoval na pacienty, je stále evidentnější. Transformace modelů směrem k většímu zaměření na pacienta má potenciál revitalizovat farmaceutický průmysl tak, aby byl i nadále relevantní a ziskový. S tím souvisí i lepší propojení s pacienty. Přestože jsou digitální a sociální nástroje pro pacienty i zdravotnické pracovníky přirozeným zdrojem informací, jejich využití ve farmacii je stále obtížné.

Šest hlavních výzev:

Rozpory tradiční farmaceutické kultury – společnosti zaměřené na produkt mohou mít problém s posunem směrem k flexibilnější a vstřícnější kultuře zaměřené na pacienta

Regulatorní nejistota v souvislosti s digitálními technologiemi – rychlé tempo technologického rozvoje komplikuje už tak komplexní regulatorní prostředí a ve farmaceutickém průmyslu vytváří nejistoty

Bezpečnost a soukromí dat s ohledem na rozšiřování zdravotních aplikací a dalších digitálních technologií – farmaceutický průmysl musí být schopen zajistit nejvyšší stupeň zabezpečení dat a soukromí uživatelů

Reputace korporací může podkopat zapojení pacientů – kvůli veřejnému povědomí o nedostatku transparentnosti je důvěra lidí oslabená a snižuje ochotu pacientů se ve farmacii angažovat

Přilákání talentů schopných podporovat ekosystém zaměřený na pacienta – farmaceutická korporátní kultura, která tradičně není ochotná riskovat, může mít dopad na nábor nových zaměstnanců

Nízká úroveň zdravotní a digitální gramotnosti ovlivňuje schopnost pacientů efektivně se zapojit – třetina až polovina lidí má nízkou zdravotní gramotnost, což může ovlivnit jejich využívání technologií

Chcete vědět více? Přečtěte si celou zprávu a zjistěte, jakou roli hrají digitální technologie ve farmaceutickém průmyslu.

Považujete tyto informace za užitečné?