Mezinárodní farmaceutický průmysl

Analýza

Studie: Mezinárodní farmaceutický průmysl

Jaké faktory ovlivňují farmaceutický sektor?

Každoročně představujeme výhledy pro farmaceutický průmysl. Máme přehled o tom, co organizace a společnosti po celém světě čeká a nemine. Věnujeme pozornost oblastem, které mají na celý sektor zásadní dopad. Sledujeme demografický vývoj, nástup inovací nebo hrozby spojené s aplikací nových technologií. Vnímáme farmaceutický průmysl nejen v celosvětovém, ale i v regionálním měřítku.

Trendy ve farmaceutickém průmyslu v roce 2017

Jednou z největších výzev pro farmaceutické společnosti bude i nadále silný tlak na snižování nákladů. Větší pozornost proto firmy věnují možnostem transformace stávajících obchodních a provozních modelů a začnou se více orientovat na spotřebitele, kteří vyžadují stále kvalitnější služby a řešení. Společnosti budou pokračovat v podpoře inovací a snaze dosáhnout ziskového a udržitelného růstu.

Jak vypadal farmaceutický sektor v roce 2017 a co ho čeká? Stáhněte si naši studii (PDF).

2017 global life sciences outlook

Trendy ve farmaceutickém průmyslu v roce 2016

Sektor se vyrovnává se současným proměnlivým tržním prostředím, pro které je typická ekonomická nejistota, tlak na snižování cen nebo zvýšená poptávka po inovacích. Farmaceutické společnosti bojují s nástrahami, které v řadě regionů přináší kolísavé ekonomické podmínky a požadavky na nižší náklady. Mimoto se subjekty potýkají jak s problémy plynoucími z globalizace tržního prostředí, tak s komplikacemi, které se týkají konkrétního regionu nebo země.

Zajímá vás, jakým směrem se bude farmaceutický průmysl ubírat? Stáhněte si naši studii (PDF).

2016 Global life sciences outlook
Považujete tyto informace za užitečné?