Mezinárodní zdravotnictví

Analýza

Studie: Mezinárodní zdravotnictví

Jaké jsou trendy a výzvy zdravotnického sektoru?

Každoročně přinášíme přehled trendů, které celosvětově hýbou sektorem zdravotnictví. Sledujeme, jak se celá oblast mění, jaké faktory ji ovlivňují a co ji v nejbližších měsících a letech čeká. Soustředíme se na výzvy, které před tímto oborem stojí a se kterými se musí vlády, systémy zdravotní péče, pojišťovatelé i spotřebitelé potýkat. Víte, co všechno nás v budoucnosti čeká? A jste na to připraveni?

Trendy ve zdravotnictví v roce 2018

Hesly zdravotnictví 21. století se stala slova jako kvalita, výsledky a přidaná hodnota. Zainteresované subjekty po celém světě hledají inovativní a z hlediska nákladů efektivní cesty, jak v nemocnicích i mimo ně poskytovat „chytrou“ zdravotní péči zaměřenou na pacienta a využívající moderní technologie. Co čeká světové zdravotnictví v roce 2018? Znáte aktuální výzvy a trendy tohoto odvětví?

Stáhněte si naši studii (PDF).

2018 Global Health Care Outlook

Trendy ve zdravotnictví v roce 2017

Globální výdaje na zdravotní péči stále stoupají. Do roku 2020 mají podle předpokladů dosáhnout 8,7 bilionu USD. Právě náklady spojené s poskytovanou zdravotní péčí zůstávají nadále jednou z hlavních výzev zdravotnického sektoru. Zdravotnictví tak čekají změny v oblasti provozu zdravotních zařízení nebo zavádění nových finančních modelů. Důraz bude nadále kladen na podporu zavádění inovací a jejich dlouhodobou udržitelnost.

Jaká další témata hrála v roce 2017 hlavní roli? Stáhněte si naši studii (PDF).

2017 global health care outlook

Trendy ve zdravotnictví v roce 2016

Zdravotnický sektor stojí před celou řadou výzev. Za tu nejzásadnější se dají v současnosti považovat stále se zvyšující náklady, které jsou dlouhodobě neudržitelné. Zdravotnické subjekty tak musejí hledat nová finanční i organizační řešení, která budou více přívětivá pro jejich hospodaření. Ta by měla jít ruku v ruce s měnícími se trendy v oblastech jako je demografie, finance, inovace, provozní záležitosti nebo regulace.

Chcete se dozvědět více o trendech zdravotnického sektoru v roce 2016? Stáhněte si naši studii (PDF).

2016 Global health care outlook