Řešení

Poradenství a služby pro farmaceutický průmysl a péči o zdraví

Pomůžeme vám vyřešit regulatorní otázky, nastavíme distribuční modely i daňové implikace spojené s podnikáním farmaceutických firem, nemocnic, laboratoří a lékáren. Propojujeme znalosti z oblastí regulace léčiv a zdravotnických prostředků s daňovým, účetním, auditním i podnikovým poradenstvím.

Inovativní technologie, tlak na pokles cen, rostoucí konkurence, přísnější dohled regulatorních orgánů nebo větší transparentnost, to všechno jsou problémy, s nimiž se společnosti potýkají. Vyznat se v množství všech nařízení či předpisů a čelit sociálnímu i ekonomickému tlaku, s nimiž se potýká celý zdravotnický systém, rozhodně není snadné.

Víme, jak z toho ven. Naši specialisté propojují znalosti z oblastí regulace léčiv a zdravotnických prostředků s daňovým, finančním, účetním, auditním i podnikovým poradenstvím, a pomohou vám vyřešit celou řadu aktuálních témat, například:

  • Distribuční modely farmaceutických společností: Tedy otázky související s jejich nastavením, jak z regulatorního, tak i daňového pohledu (daň z příjmů, DPH, transfer pricing).
  • Regulatorní otázky: Nové typy smluvních vztahů mezi SÚKL, zdravotními pojišťovnami a farmaceutickými společnostmi, nákladovou efektivitu, veřejný registr smluv atd.
  • Úsporu DPH u nemocnic.
  • Poradenství při zakládání a nastavení center sdílených služeb.
  • Akviziční i auditní poradenství.

Kontakty

Marek Fořt

Marek Fořt

Ředitel

Marek je ředitelem v týmu nepřímých daní v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte ČR. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Předtím, než v roce 2001 nastoupil do společnosti De... více

Marek Kouřil

Marek Kouřil

Partner

Marek je partnerem v oddělení poradenských služeb. Ve společnosti Deloitte působí již od roku 1999. Spolu se svým týmem je odpovědný za poradenské služby v oblasti finančního řízení a řízení výkonnost... více