Řešení

Poradenství a služby pro Biofarmatický průmysl a péči o zdraví

Naši specialisté propojují znalosti z oblastí regulace léčiv a zdravotnických prostředků s daňovým, finančním, účetním i podnikovým poradenstvím.

Farmaceutickým společnostem, nemocničním zařízením, laboratořím, lékárnám a dalším institucím, které působí ve zdravotnictví, pomáháme vyznat se v regulačních nařízeních, při nastavování distribučních modelů či daňových implikací spojených s jejich podnikáním.

Klientům nabízíme rozsáhlé znalosti a zkušenosti s celou řadou aktuálních témat

  • Distribuční modely farmaceutických společností – aktuální otázky související s jejich nastavením z daňového (daň z příjmů, DPH, transfer pricing) a regulatorního pohledu.
  • Regulatorní otázky - např. nákladová efektivita, veřejný registr smluv, nové typy smluvních vztahů mezi SÚKL, zdravotními pojišťovnami a farmaceutickými společnostmi.
  • Úspora DPH u nemocnic.
  • Poradenství při zakládání a nastavení center sdílených služeb.
  • Akviziční poradenství. 
  • Auditní poradenství.

Víte, že v rámci globální sítě Deloitte sdílíme informace o biofarmaceutickém sektoru, nových trendech a vývoji i aspektech, které tímto odvětvím hýbou? Naše poradenství má přeshraniční úroveň.

Jsme Deloitte. A vyznáme se ve farmaceutickém i zdravotním sektoru.

Související články