Řešení

Skupina pro výrobu

Výrobci vědí lépe než kdokoliv jiný, že jedinou stávající konstantou je změna. Pokud usilujete o dosažení udržitelného růstu, musíte se průběžně zajímat o nové technologie a procesy s cílem udržet štíhlý provoz, účelný dodavatelský řetězec a dobré vnitřní kontrolní mechanismy. Fúze si mohou vyžádat snížení zaměstnaneckého stavu, i po jejich realizace je však třeba usilovat o získání co nejlepších a nejchytřejších pracovníků a posléze si tyto pracovníky udržet.

Spolupráce s lidmi, kteří znají odpovědi na existující problémy a vědí, jak je rychle řešit, pro vás představuje konkurenční výhodu. Naši odborníci na výrobu nabízejí širokou škálu služeb a při jejich poskytování se soustřeďují na vaše potřeby a problémy, kterým čelíte.

Automobilový průmysl

Naše globální divize pro automobilový průmysl se zabývá nejzávažnějšími klíčovými problémy, kterým dnes automobilový průmysl čelí, od globálních daňových otázek přes celková řešení plánování podnikových zdrojů až po služby související s řízením rizik. Pomáháme výrobcům osobních, terénních a nákladních automobilů a dalším dopravním společnostem využít co možná nejlépe nových příležitostí – ať už jde o výrobce původního vybavení (OEM), dodavatele, prodejce, servisní organizace nebo finanční společnosti.

Chemický průmysl

Toto odvětví je pod vlivem konsolidace, globalizace, zvýšené konkurence a tvrdých ekonomických a geopolitických tlaků. Dnes více než kdykoliv dříve je klíčem k úspěchu udržení finančního zdraví, tvorba cash flow, racionalizace provozů a optimalizace nákladové infrastruktury.

Pomáháme společnostem v tomto sektoru maximálně využít této podnětné doby a připravit se na budoucnost. Nabízíme širokou škálu služeb od optimalizace dodavatelského řetězce přes ocenění, plánování podnikových zdrojů až po strategické snižování nákladů.

Letecký průmysl a obrana

Snad žádný jiný sektor není tak citlivý na ekonomické a politické tlaky jako letecký průmysl a obrana. V době, kdy komerční společnosti ze sektoru leteckého průmyslu a obrany čelí měnícím se tržním podmínkám, je více než kdykoliv jindy klíčem k úspěchu silné finanční výkaznictví a kontroly, úsilí směřující ke snižování nákladů, konsistentní výkonnost programu a průběžná tvorba výnosů. Ve společnosti Deloitte využíváme naší hluboké znalosti sektoru, abychom klientům, kteří se potýkají s trvalou nejistotou dynamického trhu, pomohli tyto klíčové otázky řešit.

Společnost Deloitte nabízí na globální úrovni širokou škálu služeb s přidanou hodnotou mnoha předním společnostem ze sektoru leteckého průmyslu a obrany. Přinášíme našim klientům zkušenosti, které se osvědčily, od posouzení kontroly přes fúze a snižování nákladů až po plánování podnikových zdrojů a integrace dalších systémů.

Obecná výroba

V naší terminologii nemíníme “obecnými výrobci” výrobce obyčejné. Jde o výrobce strojového zařízení a produktů z kovu a dále o výrobce gumových, plastových a dřevařských produktů. Tyto průmyslové sektory tvoří páteř naší ekonomiky.

Deloitte & Touche spolupracuje s více než 60% společností uvedenými na seznamu Fortune 500, největších podniků, které jsou považovány za velmi významné výrobce. Každý čtvrtý z našich klientů je výrobní společnost, zkušenosti naší firmy mají tedy hluboké kořeny.