Tiskové zprávy

Analýza: Praha by měla investovat do dopravy a projektu „Smart city“

Pro více než 90 % odborné veřejnosti je prioritou Pražský okruh, naopak stavba nového sídla Magistrátu skončila na posledním místě

Praha, 22. února – Dokončení vnitřního Městského okruhu, vybudování přímého spojení z centra města na Letiště Václava Havla nebo naplnění strategie „Smart city“ patří mezi klíčové investiční záměry, do nichž by Praha měla investovat. Naopak akvizice Nemocnice Na Bulovce, výstavba dalších pavilonů v ZOO Praha či nové budovy Magistrátu zůstávají na opačném konci. Vyplývá to ze zjištění společnosti Deloitte, která analyzovala 25 investičních záměrů, jež média nejčastěji zmiňují. A řešila, do jaké míry jsou ve shodě se Strategickým plánem hl. m. Prahy. Zkoumání doplnila také anketou mezi více než 800 odborníky. 

„Zanalyzovali jsme 25 investičních záměrů, o jejichž realizaci hlavní město Praha do roku 2030 uvažuje, a porovnávali jsme, jaké projekty jsou podle tohoto plánu potřebné více, a které by naopak prioritou být neměly,“ vysvětluje Miroslav Linhart, ředitel oddělení nemovitostí společnosti Deloitte. A dodává: „Analýzu jsme doplnili o anketu mezi odbornou veřejností, u níž nás překvapil počet účastníků. Ankety se zúčastnil více než čtyřnásobek běžného počtu účastníků. Z toho vyplývá, že dění v Praze a její budoucnost vzbuzuje opravdu velký zájem.”

Klíčový je Městský okruh a přímé spojení na Letiště

Z výsledků analýzy společnosti Deloitte i odborné ankety vyplynula důležitost investic do dopravní infrastruktury. Z pohledu dalšího rozvoje Prahy a naplnění Strategického plánu, který byl schválen na konci roku 2016, jde bezesporu o klíčové projekty. Kromě dokončení vnitřního Městského okruhu patří mezi priority vybudování přímého spojení z centra na Letiště Václava Havla.

„Doprava ovlivňuje kvalitu života ve městě asi nejvýrazněji. Zároveň má Praha v této oblasti objektivně zásadní dluh a společně s růstem počtu obyvatel a ekonomické síly města bude doprava Achillovou patou dalšího rozvoje Prahy,“ objasňuje Michal Melč, senior manažer v oddělení nemovitostí v Deloitte.

Mezi zásadní investiční záměry patří podle společnosti Deloitte i projekt „Smart city“. „V názoru na tuto prioritu jsme se nejvíce rozešli s odbornou veřejností, což je způsobeno pravděpodobně nejasnou představou veřejnosti o obsahu tohoto pojmu a významu této agendy pro budoucí rozvoj a správu města,“ vysvětluje Miroslav Linhart. „Přitom jde o nezbytnou součást života v každém velkém městě. Cílem iniciativy je zefektivnit poskytování služeb a pomocí inovativních nápadů hledat další cesty, jak zkvalitnit život občanů ve městě.“ 

Celá tisková zpráva

Bez nového Magistrátu i dalších pavilonů v ZOO se Praha obejde

Z hlediska významnosti pak na konci pomyslného žebříčku skončila výstavba nové budovy Magistrátu hlavního města Prahy. „Nová budova nepřináší s ohledem na budoucnost samosprávy, v kontextu s digitalizací služeb a agendou Smart city, výraznou hodnotu. Z pohledu některých priorit může mít současná budova a lokalita dokonce větší přínos a význam. Město krátkých vzdáleností, soudržné město, komunitní život, ale také živé město – to vše současné rozmístění budov splňuje,“ říká Michal Melč. Právě tento projekt v hodnocení odborné veřejnosti skončil na posledním místě.

Dalšími dvěma investičními záměry s nejnižším hodnocením jsou výstavba nových pavilónu v ZOO Praha a akvizice Nemocnice Na Bulovce. „ZOO Praha a její rozvoj je z hlediska strategických priorit hlavního města Prahy do roku 2030 hodnocena jako nevýznamná investice. Nemocnice Na Bulovce v současné době nevyžaduje faktickou akvizici. Jedná se pouze o politické rozhodnutí, které by nemělo mít na fungování zařízení ani na život obyvatel zásadní vliv,“ dodává Miroslav Linhart. 

Hlavní zjištění studie "Praha 2030 – Investiční záměry"

Deloitte: 5 záměrů, které by z pohledu dlouhodobého rozvoje Prahy měly být prioritou:

 • Dokončení vnitřního Městského okruhu
 • Vybudování přímého spojení s Letištěm Václava Havla Praha
 • Smart city
 • Dokončení vnějšího Pražského okruhu
 • Vybudování nové trasy Metra D

Investice, které nepřináší výrazně novou hodnotu nad rámec stávajícího stavu (jejich realizace by měla být podrobena samostatné analýze):

 • Výstavba nové budovy Magistrátu hl. m. Prahy
 • Výstavba nových pavilonů v ZOO Praha
 • Akvizice Nemocnice na Bulovce.

 

Hlasování odborné veřejnosti: Výsledky ankety mezi 823 respondenty

Jaké investiční záměry Praha nejvíc potřebuje? Čím by se měla prioritně zabývat?

 • Dokončení vnějšího Pražského okruhu (93,9 %)
 • Dokončení vnitřního Městského okruhu (75,5 %)
 • Výstavba nových záchytných parkovišť (73,4 %)
 • Modernizace Ústřední čistírny odpadních vod (64,5 %)
 • Vybudování nové trasy metra D (61,6 %)

Nejméně přínosné záměry:

 • Výstavba nové budovy Magistrátu hl. m. Prahy (1,7 %)
 • Výstavba nových pavilonů v ZOO Praha (4,6 %)
 • Akvizice Nemocnice na Bulovce (5,1 %)

O Analýze „Praha 2030 – Investiční záměry“

Společnost Deloitte vybrala 25 nejčastěji zmiňovaných záměrů a zanalyzovala, do jaké míry jsou v souladu se Strategickým plánem, který hlavní město Praha schválilo na konci roku 2016. Cílem bylo zjistit, jak jsou tyto záměry ve shodě s vizí hlavního města, a jak přispívají k jejímu naplňování. Hlavní ambicí analýzy „Praha 2030 – Investiční záměry“ je pokračovat v diskuzi na téma rozvoje hlavního města. Spolu s analýzou 25 investičních záměrů společnost Deloitte provedla v lednu 2017 i dotazníkové šetření mezi odbornou veřejností. Ankety se zúčastnilo 823 respondentů.

Zajímá vás více? Další informace naleznete zde.

Považujete tyto informace za užitečné?