Tiskové zprávy

Česko zůstává v kvalitě života na 22. místě

Social Progress Index 2017

Praha, 29. června 2017 – Česká republika je letos na 22. místě v mezinárodním Indexu společenského rozvoje 2017 (Social Progress Index 2017). Ten každoročně sestavuje nezisková organizace Social Progress Imperative a společnost Deloitte na základě údajů o stavu společenského a ekonomického rozvoje a úrovně životního prostředí. Ze 128 porovnávaných zemí je na tom nejlépe Dánsko a nejhůře Středoafrická republika.

Česká republika si v indexu oproti loňsku mírně pohoršila skóre (z 84,38 na 84,22 ze 100), což jí stejně jako loni zajistilo 22. pozici. Nejlépe je na tom Česko se základními lidskými potřebami, konkrétně s výživou a základní lékařskou péčí, úrovní pitné vody a hygieny, přístřeším a osobní bezpečností. Naopak úroveň tolerance a začleňování v Česku klesá a řadí jej mezi země, jako je například Botswana. Vysoké hodnocení má ČR zase v dostupnosti základního vzdělání.

„Česko se již několik let drží na vysoké pozici. Ukazuje se, že ekonomický i společenský rozvoj jsou dva důležité faktory, které se vzájemně podporují. Ekonomický růst však není vždy zárukou rozvoje společnosti. Například USA je z hlediska HDP na hlavu nejbohatší zemí G7, přesto v polovině sledovaných kategorií za srovnatelnými zeměmi výrazně zaostává, mimo jiné v oblasti vzdělávání, zdraví a osobního bezpečí,“ komentuje výsledky indexu Josef Kotrba, prezident Deloitte v České republice.

ČR mezi zeměmi s vysokou úrovní společenského rozvoje

Index společenského rozvoje každoročně hodnotí země v 50 různých kategoriích. Letos je do žebříčku začleněno 128 zemí. Česká republika je ve skupině 24 zemí s vysokou úrovní společenského rozvoje, do níž patří například i USA, Japonsko nebo Francie. Z nových zemí EU je na tom lépe už jen Slovinsko, naopak ČR je v žebříčku na vyšších pozicích než Itálie, Kypr, Slovensko nebo Řecko. První tři příčky tradičně ovládly skandinávské země – letos konkrétně Dánsko, Finsko a Island. Na konci je Čad, Afghánistán a Středoafrická republika.

Letošní výsledky ukázaly, že na světě je více zemí, které zaznamenaly pokles v oblasti lidských práv, než těch, jež vykazují nárůst.

Kdyby na světě žilo 100 lidí…

11 z nich by bylo podvyživených, 14 by nemělo žádné toalety, 82 z nich by mělo k dispozici elektřinu, 86 by umělo číst a psát, 65 by mělo mobil, 49 by používalo internet, 14 dívek by se vdalo ve věku 15 až 19 let, 51 by považovalo svou zemi za dobrou pro imigranty a 26 pro homosexuály, 74 žen by mělo přístup k moderní antikoncepci, 76 lidí by se mohlo v nouzi spolehnout na pomoc příbuzných či přátel a 7 by mělo univerzitní vzdělání.

A pokud by svět byl státem, zařadil by se v žebříčku mezi Indonésii a Botswanu.

Aby planeta jako celek splnila do roku 2030 cíle udržitelného rozvoje stanovené Organizací spojených národů, musela by své skóre zvýšit o 10 bodů na 75. Celkové výsledky drží při zemi především špatná dostupnost pitné vody a základního vzdělání.

Více informací o Indexu společenského rozvoje naleznete zde.

Považujete tyto informace za užitečné?